Woordenlijst

BWLKE

Op 21 mei 2013 werd er door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een tool goedgekeurd, die alle in acht te nemen maatregelen omvat op het vlak van de luchtkwaliteit, het klimaat, het energiebeheer en -verbruik: het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheer of 'BWLKE'.

Dit wetboek omvat ook de EPB-ordonnantie en voert daarbij nog enkele wijzigingen door, voornamelijk op het vlak van de procedure. Dit gedeelte van het BWLKE is van toepassing op projecten waarvan de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 01/01/2015 ingediend zal worden. Voor deze projecten zal er niet meer verwezen worden naar de EPB-ordonnantie, maar alleen nog naar het BWLKE.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina