Cité du Centenaire - Draft

Case studie | Cité du Centenaire

Cité du Centenaire

© Bruxelles Environnement

Dit project bestaat uit de renovatie van twee appartementsgebouwen die deel uitmaken van de sociale woonwijk "Cité du Centenaire" of Jubelparksite. De projecthouders hebben gefocust op de realisatie van een selectieve deconstructiefase.
Collectieve woningen Renovatie

Gegevens van het project

 • Adres: Avenue du Centenaire 123-125-127, Montignies-sur-Sambre
 • Bestemming: Collectieve woningen
 • Type werken: Renovatie
 • Oplevering van de werken: Mei 2013
 • Bouwheer: La Sambrienne BVBA
 • Architecten: St.Ar.Tech. Management Group
 • Aannemer: Retrimeuse & Aclagro

Hergebruik van bouwmateriaal

Dit project valt uiteen in verschillende fasen. Enkel de eerste twee fasen werden opgevolgd. De eerste betrof de afbraak van een blok met 12 woningen (nr. 123) en van 2 garageconstructies. De tweede fase betrof de renovatie van 2 blokken van 12 woningen (nrs. 125 en 127).

De bestekken van de loten 1 (afbraak) en 2 (verbouwing) voor de gedeelten « afval » werden opgesteld met de steun van het ontwikkelingspartnerschap (CCW en Ressourc es). De offerteaanvragen voor de loten 1 en 2 bevatten criteria m.b.t. afvalbeheer (punten toegekend voor hergebruik en recycling), die meer bepaald werden geëvalueerd op basis van het door de aannemingen ingevulde afvalbeheerplan. Die afvalbeheerplannen konden in het bestek worden opgelegd dankzij een richtinggevende materiaalinventaris die in onderaanneming door de architect werd opgesteld en bij het inschrijvingsdossier werd gevoegd. Er werd eveneens een sociaal criterium (5 punten op 100) opgenomen met als doel de plaatselijke tewerkstelling en de integratie van sociaal achtergestelde personen te bevorderen.

Vóór renovatie, recuperatie van elementen zoals :

 • verwarmingsketels ;
 • radiators ;
 • wc ;
 • badkuipen ;
 • wastafels ;
 • deuren ;
 • geheel van brievenbussen ;
 • ...

?Nouveau document?

?Nouveau document?

?Nouveau document?

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Meer weten

Meer informatie over het hergebruik van bouwmaterialen en de ontwerpstappen toegepast in het project Cité du Centenaire in dit verband kunt u vinden op de volgende link:

Ontwerpstap nr. 3: Architecturaal ontwerp

Ontwerpstap nr. 6: Oplevering van de werken

Meer informatie over het hergebruik van bouwmaterialen kunt u vinden op de volgende link:

➩ Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

bijgewerkt op 15/06/2017