ENE09_top

Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

© insightzaoya / Pixabay.com

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken om aan de resterende koelbehoefte te voldoen, met de bedoeling het zomercomfort en een beperkt energieverbruik dankzij hernieuwbare koeling te garanderen.

De technologie maakt het nu mogelijk om "hernieuwbare koeling" te produceren, met andere woorden, uit hernieuwbare energiebronnen (bodem, water, afvalwarmte). Bijna 10% van het elektriciteitsverbruik van de gebouwen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt besteed aan koeling, dus er staat veel op het spel!

Hernieuwbare koeling is echter slechts een optie die moet worden overwogen om behoeften aan restkoeling te garanderen nadat in eerste instantie de vraag naar koeling is beperkt en in tweede instantie is vastgesteld dat de vraag naar restkoeling niet volledig kan worden gedekt door passieve koeling die de elementen van de koelcyclus (verdamper, compressor, condensor, expansieklep) dus niet integreert. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in gebouwen met een hoge bezettingsgraad, continue bezetting of hoge specifieke thermische belastingen.

Om meer te weten te komen over deze essentiële voorafgaande fases : zie het dossier Een passieve koelstrategie toepassen en het dossier Warmtelasten beperken.

Aanpak

De ontwerpbenadering voor een efficiënt systeem voor verwarming, koeling en SWW omvat de volgende stappen:

1. De behoeften bepalen die het systeem moet dekken, samen met hun variabiliteit in de tijd:

2. Vertrekkend van het gebruik van het gebouw moet men ervoor zorgen dat lokalen met vergelijkbare behoeften in eenzelfde comfortzone worden geplaatst. Zo krijgt men zones met homogene behoeften (oriëntatie, gebruik, comforteisen) die onafhankelijk van elkaar kunnen functioneren.

3. Op basis van de twee vorige stappen kiest men op een gecoördineerde manier:

  • a. de eindunits, rekening houdend met het gebouwtype, de behoeften (warmte, koude, comfort), de gekozen warmtevoerende vloeistof, de temperatuur van de warmtevoerende vloeistof.
  • b. het productiesysteem, met een evaluatie van de beschikbare energiedragers: hernieuwbare energiebronnen en, in laatste instantie, 'conventionele' brandstoffen.

4. Het distributienet definiëren, het optimaliseren om enerzijds de thermische verliezen te beperken en anderzijds het energieverbruik voor de verplaatsing van de warmtevoerende vloeistof of de koelvloeistof te verminderen (de lastverliezen zoveel mogelijk beperken).

5. De eindunits lokaal per lokaal definiëren om aan de comfortbehoeften te voldoen.

6. Het productiesysteem dimensioneren: de technische installatie optimaliseren wat betreft het vermogen, het aantal systemen... altijd rekening houdend met het distributie/emissienet.

7. Een effectieve regeling van de installatie mogelijk maken om het comfort van de gebruikers tegen een zo laag mogelijke energieprijs te waarborgen.

Dit dossier richt zich op de stappen die verband houden met de keuze van de productie van warmte/koude/SWW (stappen 3.b en 6), terwijl het dossier Verwarming en sanitair warm water: efficiënte installaties garanderen (distributie en afgifte), dieper ingaat op de andere stappen van de globale aanpak van het ontwerp van de systemen. Onthoud echter dat de inhoud van dit dossier niet uitputtend is. Ze reikt ontwerpsleutels aan voor de ontwikkeling van effectieve systemen; de gedetailleerde uitwerking van de systemen blijft het werk van de architect (voor kleinschalige projecten) of het in bijzondere technieken gespecialiseerde studiebureau (voor grotere projecten).

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE09 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Hernieuwbare energie | Free-cooling | Warmtepomp | Koeling