ENE09_top

Dossier | De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

De beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling kiezen

© insightzaoya / Pixabay.com

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken om aan de resterende koelbehoefte te voldoen, met de bedoeling het zomercomfort en een beperkt energieverbruik dankzij hernieuwbare koeling te garanderen.

Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om de beste productiewijzen voor hernieuwbare koeling te kiezen:

  • Een thermische balans van het gebouw opstellen vanuit een basismodel dat met de geometrische en technische eigenschappen van het gebouw rekening houdt, en het gewenste comfortniveau bepalen
  • De warmtelasten beperken door de eigenschappen van het gebouw (beglazingseigenschappen, eigenschappen van de zonneweringen...) te optimaliseren
  • De meest geschikte passieve en/of hernieuwbare koeltechniek achterhalen indien het comfortniveau niet bereikt wordt
  • De regeling van de zonneweringen en van de passieve en/of hernieuwbare koeltechniek optimaliseren

Deze stappen worden opgenomen in een globale strategie die ook de beperking van de warmtelasten en de toevlucht tot de passieve koeling omvat

> zie ook de dossiers Warmtelasten beperken  en Een passieve koelstrategie toepassen.

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE09 - Thema's : Energie - Gerelateerde project components : Hernieuwbare energie | Free-cooling | Warmtepomp | Koeling