PHY00_top

Intro | De integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving optimaliseren

De integratie van een gebouw in zijn fysische omgeving optimaliseren

© StockSnap / Pixabay.com

Voorzieningen opnemen in het ontwerp van het gebouw die een spaarzaam gebruik van de bodem bevorderen, en zo de impact van het gebouw op zijn omliggende context beperken en het stedelijke landschap verrijken

Fysieke omgeving

2 dossiers met acties om een spaarzaam gebruik van de bodem te bevorderen, de impact van de gebouwen op de omgeving te beperken en het stedelijke landschap te verrijken

➩ Context

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_PHY00 - Thema's : Fysieke omgeving - Andere thema's : Stedenbouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Dak | Omgeving