WAT05 - Gros oeuvre_top

Voorziening | De ruwbouw en de ramen en deuren ontwerpen in geval van overstroming

De ruwbouw en de ramen en deuren ontwerpen in geval van overstroming

© I Wei Huang / Shutterstock.com

Gevaar voor overstromingen vermijden wordt overwogen van bij het ontwerp of de renovatie van een gebouw. Voor een vlotte reiniging moeten de dorpels van deuren en vensterdeuren op geringe hoogte worden voorzien. Het is niet de meest milieuvriendelijke keuze, maar bij veelvuldige overstromingen moet er voorrang worden gegeven aan buitenschrijnwerk uit pvc of aluminium. Binnenwanden uit gipsplaten plaatsen moet worden vermeden, net zoals de plaatsing van hydrofiele isolatiematerialen.

De informatie op deze pagina is afkomstig van de brochure « Inondations – Réduire la vulnérabilité des constructions existantes » gepubliceerd door de Service Public de Wallonie / DGO 4, 2014.

Deuren en vensterdeuren met een lage dorpel installeren

Bedoelde gebouwelementen : dorpels van deuren en vensterdeuren

Relevantie

Deze maatregel is bedoeld om het water makkelijker te kunnen wegtrekken van de ene ruimte naar de andere of naar buiten.

Beschrijving van de werken

De maatregel bestaat erin eventuele dorpels te verlagen, en dit bij minstens een deur per ruimte. Het niveau van de dorpel moet gelijk zijn aan het vloerniveau zodat er geen hinder optreedt bij het wegtrekken van het water en het slijk na een periode van wateroverlast. Tijdens de overstroming moeten de op elkaar aansluitende schotten de verlaagde dorpel op een efficiënte manier opvangen.

44_nl

Uitvoering en aanbeveling

Om deze maatregel uit te voeren dient men in eerste instantie het dorpelniveau te verlagen. Deze fase kan technische moeilijkheden opleveren omdat men ofwel de muurvoet moet openbreken (metselwerk), ofwel de dorpel moet bijwerken of vervangen.

In een tweede fase moet het bijbehorende schrijnwerk van de deuren worden vervangen.

Voor de uitvoering van deze maatregel is de tussenkomst van een vakman vereist.

Kostprijs van de uitvoering €€

Installatie van schrijnwerk in pvc en aluminium

Bedoelde gebouwelementen : buitenschrijnwerk

Relevantie

Buitenschrijnwerk in pvc of aluminium is waterbestendig. Het is bijgevolg raadzaam om te opteren voor schrijnwerk in pvc of aluminium voor deuren, vensterdeuren en ramen.

Het schrijnwerk is uiteraard niet ontworpen om langdurige onderdompeling of een sterke druk te weerstaan. Zolang de overstroming niet gepaard gaat met sterk stromend water vertoont het schrijnwerk in pvc, aluminium of staal op het eerste gezicht geen aanzienlijke beschadigingen.

Beschrijving van de werken

Bij het vervangen van het buitenschrijnwerk raden we aan om de voorkeur te geven aan schrijnwerk in pvc voorzien van een kern in gegalvaniseerd staal dat beter bestand is tegen de druk van het water.

Tijdens deze ingreep moet men de ventilatienormen in acht nemen.

De vervanging van de ramen gaat vaak gepaard met bijkomende werken die qua kostprijs aardig kunnen oplopen: vervanging van de vensterbanken, bekleding van de zijwanden enz.

Houten lijstwerk / Aluminium lijstwerk

41

Uitvoering en aanbeveling

Deze maatregel is van toepassing bij een eventuele vervanging van de ramen.

Niet alle wijzingen zijn zonder meer toegelaten. Voor bepaalde ingrepen zijn stedenbouwkundige toelatingen vereist. Neem vooraf inlichtingen bij de stedenbouwkundige dienst van uw gemeente.

Kostprijs van de uitvoering €€€

Houd rekening met de ventilatie van het gebouw bij het vervangen van uw ramen. Doe hiervoor beroep op een vakman.

Vermijd muren in gipsplaten

Bedoelde gebouwelementen : binnenafwerking

Relevantie

Met deze maatregel willen we de kosten ten gevolge van waterschade door overstromingen binnen in de woning beperken.

Bij de keuze van materialen moet men rekening houden met de impact van het water, en dit zowel op korte als op lange termijn. Bij een langdurige overstroming zal zelfs een vochtwerende gipsplaat beschadigd raken.

Voorbeeld van beschadiging / Het beschadigde deel verwijderen / Vervangen

40

Beschrijving van de werken

Deze maatregel betreft de vervanging van beschadigde wanden of de installatie van nieuwe wanden in overstromingsgevoelige zones.

Indien het pand regelmatig wordt blootgesteld aan overstromingen is het raadzaam om de wanden in massief metselwerk uit te voeren.

Als men toch opteert voor gipsplaatwanden, dient men de voorkeur te geven aan vochtwerende gipsplaten die beter bestand zijn tegen kortstondige overstromingen en niet systematisch dienen te worden vervangen.

Uitvoering en aanbeveling

Wanneer de oude wanden aan vervanging toe zijn, kan de plaatsing van vervangmaterialen voor eventuele problemen zorgen die te maken hebben met het bestaande draagvlak (vloer of dragende vloerplaat) en moet er rekening worden gehouden met eventuele technische voorzieningen (elektriciteit enz.).

De afbeelding toont aan dat het aanbrengen van horizontale platen ervoor zorgt dat men bij een geringe overstromingshoogte

enkel de onderste beschadigde plaat hoeft te vervangen.

Kostprijs van de uitvoering €€

Gebruik van thermisch isolatiemateriaal dat het water in geringe mate opneemt

Bedoelde gebouwelementen : ruwbouw - isolatie

Relevantie

Na een overstroming zorgt het slijk ervoor dat men het isolatie- en afwerkingsmateriaal, de plinten enz. nog zelden kan behouden – ongeacht de aard van de bouwmaterialen – en dit ondanks meerdere schoonmaakbeurten.

Waterafstotende isolatiematerialen (mineraalwol, cellulose, houtvezels enz.) verliezen hun isolerende eigenschappen in aanraking met water of slijk. Ze slorpen het water op en hopen zich onderaan op de muren en wanden op.

39

Isolatiematerialen als cellenglas, geëxtrudeerd polystyreen (met gesloten celstructuur) of geëxpandeerd polystyreen zullen hun isolerende eigenschappen beter behouden en hoeven na een kortstondige overstroming (< 2 dagen) niet te worden vervangen.

Beschrijving van de werken

Indien deze maatregel kan ingepast worden op het ogenblik dat een bestaand gebouw wordt voorzien van een nieuwe isolatielaag, is het gewoon een kwestie van de goede keuzes te maken.

Wanneer de bestaande isolatie moet worden vervangen ten gevolge van een overstroming kan dit een veel omslachtigere ingreep betekenen met aanzienlijke afbraakwerken.

Uitvoering en aanbeveling

Naast een eerder zwaar kostenplaatje kunnen deze werken technisch behoorlijk moeilijk zijn omdat de muren moeten worden opengebroken.

Men dient deze maatregel te treffen tijdens grotere verbouwingswerken of tijdens de vervanging van de isolatielaag.

Kostprijs van de uitvoering €€

Waterafstotende isolatiematerialen zoals rotswol verliezen hun isolerende eigenschappen in aanraking met water of slijk. Een materiaal als Frigolite leent zich daartoe en behoudt zijn isolerende eigenschappen in combinatie met water.

Tip: vergeet niet dat u premies kunt aanvragen voor de uitvoering van isolatiewerken!

bijgewerkt op 22/03/2017

Code n° : G_WAT05 - Thema's : Water - Andere thema's : Overstroming - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Binnenwand | Regenwater