Voorziening | Specifieke ruimten voor actieve vervoerswijzen en buggy's

De voorziening uitvoeren

Opvolging van de werken

Men moet het behoud voorzien van oplossingen voor het opbergen van buggy's en actieve vervoerswijzen tijdens de bouwfase, met eventuele vervangende oplossingen.

Exploitatie, beheer, onderhoud

Om de goede prestatie van de voorziening te garanderen, worden de volgende maatregelen aanbevolen op het gebied van exploitatie, beheer en onderhoud:

De mede-eigendomsreglementen verdienen bijzondere aandacht. Ze moeten het stallen van kinderwagens en materieel voor actieve vervoerswijzen toelaten in de daartoe voorbehouden ruimten, ook wanneer deze ruimten met fietsen worden gedeeld.

Men moet een regelmatig Onderhoud voorzien om de aantrekkelijkheid en het gebruiksgemak van deze ruimten en hun duurzaamheid in de tijd te verzekeren.

Daarnaast moet de beheerder van het gebouw de juridische evolutie van de normen voor de toegankelijkheid voor personen met beperkte mobiliteit volgen.

> Specifieke ruimten voor actieve vervoerswijzen en buggy's > Meer weten

bijgewerkt op 15/01/2016

Code n° : G_MOB01 - Thema's : Mobiliteit - Gerelateerde project components : Omgeving