HUM01_top

Dossier | De wisselwerking tussen een gebouw en zijn context bevorderen

De wisselwerking tussen een gebouw en zijn context bevorderen

Bron: Elaine Casap / Unsplash.com

Mogelijkheden met het oog op sociale interactie in de bebouwde omgeving aanbieden, om de solidariteit en sociale samenhang te versterken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende concrete oplossingen voor om de uitwisselingsmogelijkheden binnen het gebouw en met de buurt te bevorderen:

  • Op de densiteit inspelen, de sociale alsook functionele mix bevorderen en de habitattypes variëren
  • Collectieve ruimtes, gemeenschappelijke dienstlokalen, overgangen tussen de private en openbare ruimtes alsook distributieruimtes creëren
  • Ervoor zorgen dat ze voor iedereen toegankelijk zijn
  • Een participatief stappenplan invoeren

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_HUM01 - Thema's : Menselijke omgeving - Andere thema's : Delen Stedenbouw - Gerelateerde project components : Omgeving