MAN07 - Demontage de briques_top

Voorziening | Demontage van bakstenen

Demontage van bakstenen

© glen photo / Shutterstock.com

Bakstenen voor hergebruik zijn zeer gangbaar op de Belgische markt en moeten nauwkeurig worden gedemonteerd en gereinigd, zoals uitvoerig wordt beschreven in de demontagehandleiding. Alleen bakstenen die vol zijn, met de hand zijn gemaakt en afkomstig zijn uit muren die zijn gemetseld met mortel op basis van kalk, as of klei, hebben doorverkoopwaarde.

De afbeeldingen en informatie in deze fiche zijn afkomstig van het Construcity.brussels (voorheen BRC Bouw).

Benaming van het materiaal

Bakstenen_Composants

© Construcity.brussels

Praktische details

Demontage:

  • 1 persoon
  • 20 minuten / 100 bakstenen

Financieel:

  • Terugkoopprijs bij de wederverkoper: tussen 0.05 et 0.25 eur / bakstenen
  • Aankoopprijs bij de wederverkoper: tussen 0.3 et 0.6 eur / bakstenen

Sites voor herverkoop:

Demontagehandleiding

Briques_1ère page

Om toegang te krijgen tot de demontagehandleiding, met de volgende informatie :

  • Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Controle vóór demontage

  • Stappen van de demontage

  • Bewaring en hermontage

Handleiding (printbaar) pdf format

Handleiding (webversie)

Materiauteek : een educatieve website over hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis

bijgewerkt op 05/10/2016

Code n° : G_MAN07 - Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw - Andere thema's : Werf | Circulaire economie | Hergebruik - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand