MAN07 - Demontage de douche_top

Voorziening | Demontage van douchecabines en toebehoren

Demontage van douchecabines en toebehoren

© BestPhotoPlus / Shutterstock.com

Het hergebruik van douchecabines en toebehoren, met name thermostatische mengkranen, is des te interessanter daar ze een interessante doorverkoopwaarde hebben. Houd er rekening mee dat er twee personen nodig om een installatie correct te demonteren. Daarbij moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen voor de demontage, het transport, het onderhoud, de eventuele opslag en de terugplaatsing, die uitvoerig worden beschreven in de demontagehandleiding.

De afbeeldingen en informatie in deze fiche zijn afkomstig van het Construcity.brussels (voorheen BRC Bouw).

Benaming van het materiaal

Douchecabine_Composants

© Construcity.brussels

Praktische details

Demontage:

  • 2 personen / douchecabine
  • 90 minuten / douchecabine

Financieel:

  • > 100 euros / douchecabine
  • > 60 euros / toebehoren

Sites voor herverkoop:

Demontagehandleiding

Douche_1ère page

Om toegang te krijgen tot de demontagehandleiding, met de volgende informatie :

  • Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Controle vóór demontage

  • Stappen van de demontage

  • Bewaring en hermontage

Handleiding (printbaar) pdf format

Handleiding (webversie)

Materiauteek : een educatieve website over hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis

bijgewerkt op 05/10/2016

Code n° : G_MAN07 - Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw - Andere thema's : Werf | Circulaire economie | Hergebruik - Gerelateerde project components : Sanitair warm water