MAN07 - Démontage de carrelage_top

Voorziening | Demontage van tegelwerk

Demontage van tegelwerk

© Tama66 / Pixabay.com

Oud en hedendaags tegelwerk worden op identiek dezelfde wijze gedemonteerd. Oud tegelwerk kan evenwel gemakkelijker worden verwijderd omdat het op een zandbed is geplaatst. De waarde ervan is, net zoals die van keramisch tegelwerk of tegelwerk uit cement, ook hoger. In niet-gereinigde toestand wordt al het tegelwerk 50% goedkoper doorverkocht. Dat tegels tijdens de demontage breken is echter bijna niet te vermijden en verkleint de herbruikbare oppervlakte.

De afbeeldingen en informatie in deze fiche zijn afkomstig van het Construcity.brussels (voorheen BRC Bouw).

Benaming van het materiaal

Tegelwerk_Composants

© Construcity.brussels

Praktische details

Demontage:

  • 1 persoon
  • 30 minuten / m²

Financieel:

  • 60 eur / m² voor oude schoongemaakt tegelwerk
  • 40 eur / m² voor schoongemaakt keramische of cementtegels
  • > 35 eur / m² voor randgeslepen tegels, bijvoorbeeld metrotegels

Sites voor herverkoop:

Demontagehandleiding

Carrelages_1ère page

Om toegang te krijgen tot de demontagehandleiding, met de volgende informatie :

  • Gereedschap en persoonlijke beschermingsmiddelen

  • Controle vóór demontage

  • Stappen van de demontage

  • Bewaring en hermontage

Handleiding (printbaar) pdf format

Handleiding (webversie)

Materiauteek : een educatieve website over hergebruik van bouwmaterialen van een typisch Brussels huis

bijgewerkt op 05/10/2016

Code n° : G_MAN07 - Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw - Andere thema's : Werf | Circulaire economie | Hergebruik - Gerelateerde project components : Vloerplaat