image_test

Case studie | Dorpswoning in Nodebais

Dorpswoning in Nodebais

© Leefmilieu Brussel

Het project dorpswoning in Nodebais bestaat uit de ecorenovatie van een huis om er opnieuw een dorpshuis gereserveerd voor dorpsverenigingen voor diverse bijeenkomsten en activiteiten van te maken. In de loop van het project werd bijzondere aandacht besteed aan het hergebruik van materialen.
Gezinsrijwoning Renovatie

Gegevens van het project

  • Adresse: Rue de l'Etang, 1320 Nodebais
  • Affectation: Maison de village
  • Type de travaux: Rénovation
  • Accompagnement du projet: Juin 2012 à mai 2013
  • Maitre d'ouvrage: Commune de Beauvechain
  • Architecte: FP achitectes
  • Entreprise générale: DBL Construction SA

Hergebruik van bouwmateriaal

Het bestek dat vóór tussenkomst van de partners werd opgesteld, legde bepaalde posten voor behoud en hergebruik vast :

  • granito op het gelijkvloers blijft behouden ;
  • de stenen van het te slopen bijgebouw worden gebruikt om de gevels van het hoofdgebouw bij te werken ;
  • ...

De bouwplaatsdocumenten schreven de interventie voor van een onderneming van de sociale economie om bepaalde elementen zoals de houten vloeren en trappen te demonteren en te recupereren.

Dankzij een voorbereidende vergadering waaraan het ontwikkelingspartnerschap deelnam, kon erop worden toegezien dat deze post werd uitgevoerd.

Van deze interventie leerden de partners wat precies moest worden vermeden/aangemoedigd om de afbraak/ontmanteling te coördineren en wat het belang is van een voorbereidende vergadering om de aannemer te herinneren aan de posten betreffende hergebruik en aan de modaliteiten die in het bestek waren voorgeschreven.

Demontage van de trap door de algemene aanne ming en recuperatie door een bedrijf van sociale economie

?Nouveau document?

Afbraak van het bijgebouw en stenen gerecupereerd

?Nouveau document?

B ijwerken van de gevels met stenen van het bijgebouw

?Nouveau document?

(Bron: Leefmilieu Brussel)

Meer weten

Meer informatie over hergebruik van bouwmateriaal binnen het Cité du Centenaire-project (en de ontwerp stappen) is beschikbaar via deze link:

Ontwerp stap nr. 1: Uitvoeringsproject

Ontwerp stap nr. 6: Oplevering van de werken

Meer informatie over hergebruik van bouwmateriaal, is beschikbaar via deze link:

➩ Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

bijgewerkt op 15/06/2017