Droguerie_top

Case studie | Drogisterij

Drogisterij

© Yvan Glavie

Het project Drogisterij omvat de renovering en uitbreiding van een oude eengezinswoning. Het gebouw pakt uit met hoge energieprestaties (lage energie) en hoge milieuprestaties, vooral wat betreft het beheer van hemelwater op het perceel.
Gezinsrijwoning Renovatie en uitbreiding

Gegevens van het project

Algemeen

  • Adres: Vorstesteenweg 96-96D, 1060 Brussel
  • Bestemming: Gezinsrijwoning
  • Type werken: Renovatie en uitbreiding
  • Oppervlakte: 259 m²
  • Oplevering van de werken: Juni 2010
  • Voorbeelgebouw: Laureaat 2008 [046]

Project team

  • Bouwheer: E. Kirschfink, G. Leurquin
  • Architect: G. Vilet
  • Studiebureau (stabiliteit): JD
  • Studiebureau (advies PHPP & eco-constructie): Escape & M. Montulet

Overzicht

?Nouveau document??Nouveau document??Nouveau document?

Inplantingsplan, plattegrond van de begane grond en sectie van het gebouw (Bron: G. Violet)

Meer weten

De infofiche "Voorbeeldgebouwen" die een beknopt overzicht geeft van de milieukenmerken van het project, kan worden gedownload via de volgende link:

Infofiche Drogisterij pdf format

Meer informatie over het regenwaterbeheer binnen het Drogisterij-project, kunt u vinden op de volgende pagina:

➩ Regenwaterbeheer

Thema's : Water - Gerelateerde project components : Dak | Regenwater - Gerelateerde voorziening : Beheer van het regenwater op het perceel | Hergebruik van hemelwater

bijgewerkt op 15/06/2017