MAT07 et ENE03 - Double chassis_top

Voorziening | Inwerking van een dubbel binnenraam

Inwerking van een dubbel binnenraam

© Ibram Nobels

Om een bestaand raamkozijn te behouden omdat het bijvoorbeeld erfgoedwaarde heeft, kan worden overwogen om aan de binnenzijde een tweede raamkozijn te installeren, met enkel glas of dubbelglas. Deze techniek maakt een doeltreffende thermische en akoestische isolatie mogelijk, maar vermindert de globale lichttransmissie en brengt mogelijke vochtproblemen met zich mee. Bij deze techniek moet ook grondig worden nagedacht over de architecturale integratie van het tweede raamkozijn.

Er bestaan verschillende invoegingsmogelijkheden:

 • In de dagstukken van de dagopening (als de breedte van de aanslag het toelaat)
 • Opgelegd, op de binnenzijde van de gevelmuur (met eventuele binnenisolatie)
 • Ingevoegd in het muurvlak (maar dit vereist relatief zware werken)

Geplande situatie: Inwerking van een dubbel raam, opgelegd op de binnenzijde van de gevelmuur, met isolatie aan de binnenzijde

?Figure 67 : Situation projetée : Intégration d'un double châssis en applique, sur la face intérieure du mur de façade, avec isolation intérieure, source : Ceraa?

bron: Ceraa

Geplande situatie: Inwerking van een metalen dubbel raam, met opgelegde enkele beglazing op de binnenzijde van de gevelmuur, met binnenisolatie

?Fugure 68 : Situation projetée : Intégration d'un double châssis métallique, simple vitrage en applique, sur la face intérieure du mur de façade, avec isolation intérieure, source : Ceraa?

bron: Ceraa

Voordelen

 • Heel doeltreffende thermische en akoestische isolatie
 • Volledig behoud van het bestaande raam

Nadelen

 • Wijziging van het binnenaanzicht
 • Dalen van de licht- en zonnetransmissie
 • Toename van het onderhoud

Aandachtspunten

 • Het nieuwe raam moet de opening van het bestaande raam toelaten.
 • Denk na over de architectonische inwerking van het tweede raam in de dagopening of opgelegd (hou rekening met de elementen van de binnenafwerking: lijstwerk, vensterbank, lijsten, plafonnering, …).
 • Vochtbeheer tussen de twee ramen
 • Het binnenraam moet niet noodzakelijk in hetzelfde materiaal als het eerste raam uitgevoerd zijn. Soms lost een verandering van materiaal het ruimteprobleem op.
 • De plaatsbepaling van het raam hangt af van het patrimoniale belang van het interieur.
 • De profielen van het dubbel raam mogen zo weinig mogelijk plaatsgebrek veroorzaken.

Bij de keuze van het dubbel raam moet rekening worden gehouden met de milieubalans van het raam! (zie Voorzieningen houten en aluminium ramen)

Toepassingsgebieden

Een gedetailleerd overzicht van de bestaande situatie van het raam is onmisbaar om de toepasselijkheid en de technische haalbaarheid van de ingreep te kunnen evalueren. De onderstaande tabel toont op voorhand de redenen waarom de raamtypes al dan niet kunnen voldoen aan de vereisten, opgelegd door de invoeging van een dubbel raam.

Dubbele vleugelEnkele vleugelGuillotineKleinhoutMetaalHouten loggia
image45_Dubbele vleugel?image46.jpeg?image47_Guillotine?image48.jpeg?image49_Metaal?image50.jpeg?
Toepasselijkheid en technische haalbaarheidToepasbaar indien voldoende plaats voor oorspronkelijke vleugelsToepasbaarToepasbaar indien voldoende plaats voor oorspronkelijke vleugelsToepasbaar
Kenmerken (waargenomen in het kader van de studie)
Raam met enkele beglazing

Nieuw raam van naaldboomhout (lokale productie)

Dikte=5.8 cm

Uf=2.2 W/m²K

Nieuw stalen raam (voldoende plaats voor oorspronkelijke opengaande delen)

Uf=2.6 W/m²K

Nieuw raam van naaldboomhout (lokale productie)

Ep=5.8 cm

Uf=2.2 W/m²K

Enkele beglazing

Bestaand EG:

dikte=4 mm

Ug=5.8 W/m²K

Nieuw extrahelder float glas

Dikte=4 mm

Ug=5.8 W/m²K

Tl=0.92

Raam met dubbele beglazing

Nieuw raam van naaldboomhout

Dikte=6.8 cm

Uf=2 W/m²K

Nieuw, stalen raam (voldoende plaats voor oorspronkelijke vleugels)

Uf=2.6 W/m²K

Nieuw raam van naaldboomhout (lokale productie)

Ep=5.8 cm

Uf=1.97 W/m²K

Dubbele beglazing

Bestaand EG

Dikte=4 mm

Ug=5.8 W/m²K

Nieuw DG 4-12-4

Dikte: 20 mm

Ug=2.9 W/m²K

➩ Verbeteringen van de prestaties

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT07 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Akoestiek | Thermische isolatie | Stedenbouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand