MAT09_top

Dossier | Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden

Duurzame keuze van niet-dragende muren en tussenwanden

© Ghost Presenter / Pexels.com

Binnenmuren en -wanden met een lage impact op het leefmilieu en die vanuit thermisch, hygrometrisch en akoestisch oogpunt performant zijn, verwezenlijken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor met het oog op een duurzame keuze van de niet-dragende muren en wanden:

  • Het type wand kiezen naargelang het beoogde flexibiliteitsniveau van de binnenruimtes 
  • Hun onderdelen kiezen rekening houdend met het thermisch en hygrothermisch comfort, alsook met de impact op het leefmilieu en op de gezondheid
  • Voorzien in de mogelijkheid van demontage, hergebruik en recyclage van materialen aan het einde van hun levenscyclus

Uitdagingen

Een gebouw wordt ontworpen rond principes als modulariteit en ruimtelijkheid. Bij duurzaam bouwen komen daar nog aanpasbaarheid en flexibiliteit bij. De milieukwaliteit van een gebouw zal bijgevolg afhangen van de keuze van de draagstructuur (zie Dossier | Duurzame keuze van bouwtechnieken en structuurmaterialen en -elementen), maar ook van de niet-dragende afscheidingsvoorzieningen. Het is van belang dat de gebruikte systemen aanpasbaar, flexibel enz. zijn, en maar een geringe impact op het milieu hebben.

Welke systemen worden gebruikt, zal afhangen van de functie van de ruimten. De oplossingen die worden aangebracht, zullen afhangen van de eisen of aanbevelingen op het gebied van brandbeveiliging en akoestisch, thermisch en zelfs sociaal comfort, en zullen rekening houden met elementen die verband houden met speciale technieken, zoals de stopcontacten, de verwarmingsbuizen, de elektrische leidingen enz.

De motivering van de keuze van het type tussenwand zal worden beïnvloed door de keuze van de draagstructuur en door de rol die de binnenwanden op het gebied van energie zullen kunnen spelen. Hetzelfde geldt voor de keuze van bepaalde wandbekledingen waarvoor een aangepaste hechtlaag vereist is.

Aanpak

De binnenwanden van een gebouw, zowel de zware als de lichte, moeten aan een reeks eisen voldoen op het gebied van de akoestiek, de brandwerendheid... en zullen op die manier bijdragen aan het comfort van de bewoners. Er zal worden gekozen voor wanden die zodanig worden ontworpen dat ze aan deze eisen voldoen, terwijl de impact op het milieu maximaal wordt beperkt.

Daarom is het nuttig om bij de keuze van de voorziening rekening te houden met de volgende elementen:

Een aangepaste of (aanpasbare) oplossing bieden

Welk type afscheidingsvoorziening wordt gebruikt, zal afhangen van de programmering of bestemming van de ruimten. Voor sommige types bezetting zijn niet zoveel voorzorgsmaatregelen nodig. De keuze zal dan vallen op een afscheiding die voor meer stabiliteit zorgt. Als daarentegen flexibiliteit wordt beoogd, zullen bepaalde aangepaste voorzieningen, zoals systemen met verwijderbare tussenwanden, het mogelijk maken om de inrichting van de ruimten en de types bezetting gemakkelijk tijdelijk aan te passen, tegen lagere aanpassingskosten.

Bijdragen aan het binnencomfort:

Naargelang de aard van de structuur of de schil van het gebouw zal de kwestie van de inertie, die bijdraagt aan het thermische comfort (cf. dossiers Het thermisch comfort verzekeren en De optimale productie- en opslagwijze voor verwarming en sanitair warm water kiezen), hoofdzakelijk betrekking hebben op de aard van de bestanddelen die de binnenruimten structureren (tegels en tussenwanden). Naargelang de samenstelling van de gebruikte afscheidingsvoorziening zal er al dan niet aan de verwachtingen worden beantwoord.

Hetzelfde geldt voor wat het hygrothermische comfort betreft. Of de afscheidingsvoorzieningen al dan niet bijdragen aan deze kwestie van vochtopname en -regeling, zal afhangen van de samenstelling ervan.

Rekening houden met de impact op het milieu

Het is van fundamenteel belang dat de milieu-impact van een wand niet wordt beperkt tot het hoofdmateriaal, maar dat de kwestie globaal wordt aangepakt door ook naar de andere materialen waaruit de wand bestaat te kijken, en door rekening te houden met de kwestie van de bestemming van het afval dat wordt veroorzaakt bij aanpassingswerkzaamheden.

Deze kwestie heeft ook betrekking op de afwerkingsmaterialen, of het nu om paneelwerk dan wel om bepleistering gaat. Deze materialen hebben een impact op de kwaliteit van de binnenlucht en bijgevolg op de gezondheid. (Cf. dossier - Duurzame keuze van bekledingsmaterialen voor binnenmuren en plafonds.)

De kwaliteit van de binnenlucht garanderen

Bepaalde materialen waaruit de niet-dragende wanden bestaan, hebben door hun bestanddelen (lijmen of andere schadelijke producten) een niet te verwaarlozen impact op de kwaliteit van de binnenlucht en bijgevolg op de gezondheid. Het is van belang de verspreiding van deze verontreinigende stoffen te beperken en met dit aspect rekening te houden bij de keuze van het ontwerp en de gebruikte materialen.

➩ Ontwerpen ➩ Ontwerp stappen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT09 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Akoestiek | Afval | Onderhoud | Circulaire economie | Thermische inertie | Keurmerken/certificering | Vervuiling in het gebouw Hergebruik - Gerelateerde project components : Binnenwand | Houtenskelet