ENE02_top

Dossier | Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen

Een energie-efficiënt ventilatiesysteem ontwerpen

© Foto-Rabe / Pixabay.com

De vraag naar energie voor hygiënische ventilatie zoveel mogelijk beperken, door voor een geschikt ventilatiesysteem en onderdelen te kiezen.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om een optimaal energie-efficiënt ventilatiesysteem te ontwerpen:

 • Kiezen voor het meest performante ventilatiesysteem, aangepast aan de aard van de beoogde werken (nieuwbouw, renovatie...)
 • De minimumdebieten voor elke te ventileren zone bepalen en voor een zo laag mogelijke energiekost leveren door voor efficiënte onderdelen te kiezen
 • Aanpassing van de debieten met behulp van de regeling mogelijk maken

Uitdadigen

Ademcomfort voor de bewoners vormt net als visueel, akoestisch en hygrothermisch comfort een essentieel aspect van elk bouw- of renovatieproject. Om de luchtkwaliteit binnen het gebouw te verzekeren, moet een efficiënte hygiënische ventilatie worden toegepast waarmee voortdurend frisse lucht naar de vertrekken wordt gevoerd en vervuilende elementen als gevolg van de menselijke aanwezigheid, zoals vocht en CO2, en andere vervuilende stoffen die in het gebouw aanwezig zijn, zoals VOS, worden afgevoerd.

Deze fiche gaat hoofdzakelijk in op de energieaspecten in verband met ademcomfort (keuze van openingen, regelgeving, voor- en nadelen van verschillende ventilatiesystemen); de basisinformatie inzake debieten, luchtkwaliteit en dergelijke is opgenomen in dossier Het ademcomfort verzekeren.

In een goed geïsoleerd modern gebouw kan het energieverlies als gevolg van de ventilatie tot 50% van het totale energieverlies van het gebouw uitmaken.

Energieverlies door ventilatie voor een kantoor van 20 m²

De energiekost van ventilatie is dus niet te onderschatten. De gemaakte keuzes om het ademcomfort te verzekeren hebben een rechtstreekse impact op de energiefactuur. Deze fiche gaat in op de te maken keuzes om tegelijk de luchtkwaliteit in het gebouw en de energie-efficiëntie van de ventilatie te verbeteren.

Aanpak

Bij het ontwerp van een ventilatiesysteem moet allereerst een van de varianten worden gekozen (A, B, C, D of hybride). Vervolgens moet het luchtdebiet worden aangepast aan de behoeften op het vlak van ademcomfort en de beperking van de verwarmingskosten. Daarna moet de energie-efficiëntie van de uitrustingen worden verbeterd om het gevraagde debiet tegen een zo laag mogelijk elektriciteitsverbruik te leveren.

Ook de volgende elementen moeten vanaf de ontwerpfase van het ventilatiesysteem zorgvuldig worden onderzocht:

 • de voorverwarmingsmethode voor nieuwe lucht en de warmterecuperatie uit afgevoerde lucht
 • de randapparatuur (ventilatoren, accu's…)
 • de configuratie en afmetingen van het luchtdistributie/afvoersysteem
 • de regeling van het ventilatiesysteem

Kort samengevat ziet de benadering er als volgt uit:

 • Keuze van een ventilatiesysteem dat energie-efficiënt is, is aangepast aan de ambities van het project (renovatie of nieuwbouw, energie-efficiëntieniveau, passiefwoning)

 • Definitie van het minimumdebiet om het ademcomfort in de diverse zones te garanderen

 • Keuze van energie-efficiënte uitrustingen/randapparatuur, zodat het gevraagde debiet voor een zo laag mogelijke energiekost wordt geleverd

 • Aanpassing van het debiet mogelijk maken om de verwarmingskosten te beperken

Zie Ontwerp stappen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE02 - Thema's : Energie - Andere thema's : Akoestiek - Gerelateerde project components : Verwarming | Elektriciteit | Koeling | Ventilatie | Regeling - Gerelateerde dossier :