HUM00_top

Intro | Een gebouw ontwerpen dat de sociale interactie bevordert

Een gebouw ontwerpen dat de sociale interactie bevordert

Bron: allenramos / Pixabay.com

Elk gebouw heeft een sociale impact verbonden met de omgeving, de ligging en de structuur. Wanneer die dimensie vanaf het ontwerp of de renovatie van het gebouw wordt meegenomen en geïntegreerd, werkt ze uitwisselingen en solidariteit tussen de gebruikers in de hand. Maar ze moet beantwoorden aan de belangrijkste stedelijke uitdagingen, zoals een correcte bevolkingsdichtheid, functionele en sociale mix, onderlinge verdeling van ruimte en middelen, toegankelijkheid voor iedereen of beperking van gemotoriseerde verplaatsingen.

Menselijke omgeving

2 dossiers met acties ter bevordering van uitwisselingen binnen het gebouw en tussen het gebouw en zijn omgeving, waarbij ook wordt verzekerd dat het gebouw voor iedereen toegankelijk is

➩ Context

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_HUM00 - Thema's : Menselijke omgeving - Andere thema's : Toegankelijkheid | Delen Stedenbouw - Gerelateerde project components : Omgeving