NAT02_top

Dossier | Een groendak realiseren

Een groendak realiseren

Bron: Tristan Schmurr / flickr.com

Vegetatie op de daken aanbrengen om de natuur extra te benadrukken, meer water op het perceel bij te houden en de continuïteit van de groene stadscorridors te versterken.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende oplossingen voor:

  • Extensieve groendaken verwezenlijken
  • Eenvoudige of uitgewerkte intensieve groendaken verwezenlijken
  • Dakgewassen overwegen

Een groendak is een geheel van elementen dat een (plat of hellend) dak bedekt en dat de groei van planten mogelijk maakt in diverse vormen, van een simpel vegetatiedek tot een echte tuin (afhankelijk van de dikte van het substraat). Zo wordt de aanwezigheid van biodiversiteit en het groene netwerk versterkt.

Uitdagingen

Net als in andere agglomeraties ontbreekt het ook in heel wat Brusselse wijken aan groen. Bovendien nemen hinderlijke milieuaspecten zoals verontreiniging, stof, lawaai en overstromingen steeds meer toe.

Troeven van groendaken in de stad :

  • Alternatief voor tuinen in een dichtbebouwde omgeving.
  • Dragen bij tot biodiversiteit in de stad.
  • Bevorderen de waterabsorptie.
  • Beinvloeden het microklimaat.
  • Impact op sociaal-cultureel vlak.

Zie ook het dossier | Biodiversiteit in de stad maximaliseren

Cameleon , intensief groendak

© Michel Wiegandt

Indicatoren

  • Het gewicht [kg/m²] en de dikte [cm] van de lagen die samen het platte dak vormen. Bij renovatie moeten die beperkt blijven.
  • Het vochtvasthoudend vermogen [% of /m²]. Dit varieert in functie van de toegepaste dikte.

> Starten > Doelstellingen

bijgewerkt op 23/11/2016

Code n° : G_NAT02 - Thema's : Natuurontwikkeling - Andere thema's : Akoestiek | Stedelijke landbouw | Onderhoud | Thermische inertie | Thermische isolatie Stedenbouw - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Dak | Flora