ENE05_top

Dossier | Een hoge thermische inertie verzekeren

Een hoge thermische inertie verzekeren

© Free-Photos / Pixabay.com

De vraag naar energie zoveel mogelijk beperken, door voor zware materialen te kiezen, om een thermische buffer te creëren die de risico's op oververhitting beperkt.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor, dat varieert naargelang de aard van de werken, ter bevordering van een hoge thermische inertie:

 • Bij renovatie: het type bestaande structuur achterhalen en de inertie ervan zoveel mogelijk verhogen, de toegankelijkheid van de thermische massa van de bouwelementen behouden en kiezen voor afwerkingselementen met een zo beperkt mogelijke isolerende werking
 • Bij nieuwbouw: kiezen voor een zware draagstructuur, de toegankelijkheid van de thermische massa van de bouwelementen behouden en kiezen voor afwerkingselementen met een zo beperkt mogelijke isolerende werking
 • In beide gevallen nagaan of de doelstellingen inzake zomercomfort met dynamische simulaties bereikt kunnen worden

Uitdagingen

Constructies met een zogeheten "licht" houten geraamte zijn de laatste jaren bijzonder populair in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In combinatie met grote hoeveelheden glas kan deze bouwwijze echter aanzienlijke problemen opleveren op het vlak van oververhitting – niet alleen voor tertiaire gebouwen, maar ook voor woningen. Het probleem is vergelijkbaar met een caravan die in de zon staat: de binnenlucht warmt zeer snel op in contact met de door de zon opgewarmde wanden.

Er moet dus bijzondere aandacht worden besteed aan de thermische inertie van gebouwen. Gebeurt dat niet, dan is het onmogelijk de warmtetoevoer te temperen en neemt het risico op oververhitting sterk toe.

Onderstaande grafiek brengt deze problematiek in beeld: ze geeft de temperatuurstijging weer die zich in een gebouw met lage inertie kan voordoen, vergeleken met een gebouw met hoge inertie. In het eerste geval is aan het einde van de dag duidelijk sprake van oververhitting, terwijl de temperatuurcurve in het andere geval geen grote pieken of dalen vertoont.

Voorbeeld van de evolutie van de binnentemperatuur

Betonnen structuur

Betonnen structuur

Project Aéropolis II (Batex 40) © Cenergie

Houten geraamte

Houten geraamte

Project Biplan (Batex 55) © BxlEco

Aanpak

Concreet verschilt de aanpak met betrekking tot de thermische inertie sterk naargelang het om renovatie of nieuwbouw gaat.

De uitgewerkte aanpak dient deel uit te maken van een globale benadering die als doel heeft het thermisch comfort in de zomer te verzekeren en waarbij ook wordt gekeken naar de plaatsing van zonwering, de beperking van de warmteproductie binnen het gebouw (kunstmatige verlichting, kantoorapparatuur enz.) en het gebruik van intensieve ventilatie 's nachts om de vertrekken te laten afkoelen. De dossiers Het energieverbruik van gebouwen beperken, Warmtelasten beperken en Een passieve koelstrategie toepassen gaan in op bovenvermelde strategieën.

Nieuwbouw

 • Kiezen voor een zware draagstructuur

 • De toegankelijkheid van de thermische massa van de constructie-elementen behouden (Kiezen voor afwerkingselementen met een zo beperkt mogelijke isolerende werking),

 • Voor gebouwen met een aanzienlijke interne warmteproductie het zomercomfort nagaan aan de hand van dynamische simulatietools.

Renovatie

 • Het type bestaande structuur definiëren

  • Indien sprake is van een zware structuur: de toegankelijkheid van de thermische massa behouden of onderzoeken of het mogelijk is om die toegankelijk te maken indien dit niet het geval is.

  • Indien sprake is van een lichte structuur: waar mogelijk elementen voorzien die vervaardigd zijn uit materialen met hoge inertie

 • De toegankelijkheid van de thermische massa van de constructie-elementen behouden (Kiezen voor afwerkingselementen met een zo beperkt mogelijke isolerende werking),

 • Voor gebouwen met een aanzienlijke interne warmteproductie het zomercomfort nagaan aan de hand van dynamische simulatietools.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE05 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische inertie - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Plafonds | Vloerplaat | Dak | Free-cooling | Koeling