ENE03 - Isoler un sol par le haut_top

Voorziening | Een vloer isoleren (van onderen - van boven)

Een vloer isoleren (van onderen - van boven)

(Bron: Mironmax Studio / Shutterstock.com)

Hoe een vloer isoleren?

Er bestaan twee verschillende technieken voor de isolatie van de vloer:

  • Isolatie van onderen : het isolatiemateriaal wordt aangebracht op de buitenzijde van de wand die het beschermde volume begrenst. Het kan aan het plafond van een kelder of van de geventileerde vide of op de bodem onder de vloer worden aangebracht.
  • Isolatie van boven : het isolatiemateriaal wordt op het structurele gedeelte van de vloer aangebracht (gewapende betonplaat, hol element...) en onder de ontspanningsruimte (ondervloer + afwerking, panelen...). De ondervloer kan op de bodem liggen of zich boven een vide bevinden.

Bij nieuwbouw en bij renovatie kunnen beide technieken worden gebruikt, afhankelijk van de situatie.

Nieuwbouw en renovatie
Van onderenVan boven

image1

Nieuw collectief woongebouw [ 091_Fineau] - Bron: Yvan Glavie

image2

Renovatie eengezinswoning [ 051_Huberti ] - Bron: Yvan Glavie

Voordelen

Beschermt tegen vorst en barstvorming

Geen verlies van binnenafwerkingen

Continuïteit van het isolatiemateriaal

Minder risico op het ontstaan van problematische bouwknopen

De wand blijft op constante binnentemperatuur

Minder risico op interne condensatie

Betere thermische inertie

Levensduur van het isolatiemateriaal

Behoud van verlaagde plafonds met erfgoedwaarde tussen wooneenheden

Nuttig bij toegankelijkheidsproblemen van onderen

Het isolatiemateriaal staat niet bloot aan vocht

Nadelen

Plafond van een kelder of geventileerde vide:

Het uiterlijk van het gebouw kan veranderen (vloer boven een ruimte die toegankelijk is voor personen)

De buitenafwerking op het isolatiemateriaal is kwetsbaar en kan barsten als het om pleister gaat

Problematische bouwknopen op de draagmuren boven de vloer zijn moeilijk te beheersen

De aanwezigheid van leidingen (elektriciteit, waterafvoer of -toevoer, gas, verwarming...) kan de aanbrenging bemoeilijken

Vloer op de bodem

Het gekozen isolatiemateriaal moet waterdicht zijn en bestand zijn tegen indrukking

Problematische bouwknopen zijn moeilijk te vermijden op draagmuren boven de vloer

De binnenafwerkingen van de vloer moeten worden vervangen

Risico op interne condensatie ter hoogte van de ondergrond van het isolatiemateriaal

Compressieweerstand

Vermindering van de afstand tussen vloer en plafond

Het isolatiemateriaal moet bestand zijn tegen compressie

Vermindering van de thermische inertie evalueren

Voor- en nadelen van verschillende isolatietechnieken voor een bestaande vloer vanuit technisch oogpunt

Specifiek geval: isolatie van een vloerplaat op de bodem

Wanneer een vloer in contact staat met de bodem, draagt de aarde bij aan de thermische weerstand van de vloer. De berekeningsmethode voor de thermische transmissiecoëfficiënt van de ondervloer moet dan worden aangepast.

Er bestaat een berekeningsprocedure die de EPB-regelgeving volgt die van toepassing is wanneer de vloer over de gehele oppervlakte in contact staat met de bodem. De vloer kan niet-geïsoleerd, uniform geïsoleerd of gedeeltelijk geïsoleerd zijn (horizontale of verticale randisolatie).

image3   image4

Horizontale en verticale randisolatie (Bron : Energie+)

> Naar de Ontwerp stappen om transmissieverliezen te beperken

bijgewerkt op 17/09/2015

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische isolatie | Koudebrug - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Vloerplaat