Dossier | Duurzame keuze van materialen voor dakbedekking

Einde van de levensduur

Hergebruik ter plaatse, terugwinning

Wegnemen en terugplaatsen

Keramische of betonnen dakpannen, natuur- of kunstleien kunnen worden weggenomen en opnieuw worden gebruikt bij de renovatie van het dak na interventie.

Theoretisch gezien kunnen de elementen van een metaalbekleding worden weggenomen. Wel moeten de nodige voorzorgen worden genomen. De metalen bladen zijn immers vrij dun en mogen niet beschadigd raken.

Het is uiteraard niet mogelijk om op dezelfde manier tewerk te gaan voor bekledingen van platte daken, want die worden over het algemeen vastgelijmd tijdens de plaatsing. Bij “onafhankelijke” plaatsingstechniek daarentegen wordt het dichtingsmembraan met een ballast vastgezet. Daardoor is recuperatie en hergebruik ervan mogelijk. Enkel de randdelen worden vastgemaakt en zijn niet herbruikbaar.

Recyclering

Markt voor hergebruik

Weggenomen dakpannen of leien kunnen indien nodig worden hersteld en hergebruikt door ze op de markt voor hergebruik te brengen, zie hierboven: Hergebruik in situ, herstel en de website Opalis).

Metaalbekledingen

Metaalbekledingen kunnen op het einde van hun levensduur een financieel interessante component worden. Ze kunnen immers voor een goede prijs worden verkocht.

Er moet echter aandacht worden geschonken aan het feit dat een coating nodig is om de levensduur van dit soort bekleding te verlengen. Dat kan problemen opleveren bij recyclage. (Moeilijk om de componenten te scheiden zonder negatieve gevolgen voor het milieu.)

Gevaarlijke producten

Als bekledingsmaterialen een gevaar kunnen vormen voor het milieu of de gezondheid, is het nog belangrijker om ze te recycleren of te laten ophalen door firma's die gespecialiseerd zijn in hun behandeling.

Als de materialen sporen van asbest bevatten, moet de geldende milieuwetgeving worden geraadpleegd en mogen ze niet ter plaatse worden afgebroken.

Terugwinning van energie

Houten bekleding

De dakspanen kunnen door hun aard gebruikt voor energieherwinning. De elementen hebben een goede weerstand en kunnen gemakkelijk worden afgebroken en hergebruikt. Als hun staat verslechterd is en hun kwaliteit niet goed meer is, zijn ze echter ook ideaal als brandhout. Ga wel zeker na of er geen beschermend product werd aangebracht dat slecht is voor het milieu en bij de verbranding kan vrijkomen.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT05 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Circulaire economie - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Dak | Regenwater | Fotovoltaïsche