Voorziening | Aarding en electromagnetische velden

Elementen

Aardingsstaven en aardlus

Wat de te bereiken aardweerstandswaarde betreft bestaat er geen verschil tussen renovatie en nieuwbouw (minder dan 30 ohm). Het is evenwel meestal eenvoudiger dit te bereiken bij nieuwbouw of bij aanbouw van een nieuw gedeelte. Bij de renovatie van oude gebouwen moet men zich er bovendien eerst van verzekeren dat de aardaansluiting van goede kwaliteit is.

Onderstaande figuur toont de bestaande opties: 

  • de aardingsstaaf (vooral voor bestaande gebouwen) ;

  • de aardlus (voor nieuwbouwpanden waarbij men toegang heeft tot de funderingen).

Aardingsstaaf (hier in gegalvaniseerd staal)

05

(Bron : Gamma)

Aardlus

06_FR

(Bron : Haute Ecole Artesis)

Wanneer niet aan de ruwbouw van het pand wordt geraakt, is toegang tot de funderingen niet mogelijk. In zulke gevallen wordt dus een aardingsstaaf geïnstalleerd. Die techniek vereist geen constructiewijziging. De weerstandswaarde is echter hoger. In het geval dat die waarde te hoog is, is het evenwel mogelijk meerdere staven te plaatsen en die elektrisch met elkaar te verbinden via een VOB-geleider van 16 mm². De onderlinge afstand tussen twee staven is bij voorkeur minstens 1,50 meter. Voorts moeten de staven, zoals onderstaand schema laat zien, een minimumlengte van 1,50 meter hebben en minstens 60 cm diep in de bodem steken.

Aardingsstaaf

07

(Bron: Vinçotte)

Bij de installatie van aardingsstaven moeten zones die potentieel onder elektrische invloed staan, worden vermeden.

De aardlus is geschikt voor nieuwe constructies waarvan de funderingen of een deel daarvan meer dan 60 cm diep zijn.

Bij deze installatie wordt "op de bodem van de put" een aardlus geplaatst die bestaat uit ofwel een volle geleider in massief of met lood beslagen koper, ofwel uit zeven kabelkernen van halfstijf koper met een ronde doorsnee van 35 mm², zonder lasnaden.

De uiteinden van de lus worden aan de aardingsscheider verbonden en moeten permanent toegankelijk blijven. Indien deze lus uit meerdere in serie geplaatste geleiders bestaat, moeten de aansluitingen van elke geleider toegankelijk blijven.

Aardlus

08_NL

(Bron: Vinçotte)

De aardlus biedt een betere aardweerstandswaarde, maar vereist grondwerken in de fundering. Anders dan aardingsstaven is deze oplossing dus niet geschikt voor lichte renovatieprojecten.

In het geval dat zich hoogspanningslijnen of -kabels of een transformatorpost in de nabijheid bevinden, moet de in de aardlus opgenomen oppervlakte worden beperkt om het inductie-effect van deze externe bronnen te beperken. Een C-vormige configuratie geniet de voorkeur boven een O-vorm.

Aardingsgeleider en beschermingsgeleiders

Een groen-gele aardingsgeleider met dezelfde doorsnee als de vermogensgeleiders is verplicht voor alle klassieke kringen. De pen van de aardelektrodes moet verplicht worden aangesloten. Ook de moeten de verschillende punten (stopcontacten, schakelaars, etc.) en de aardingsstrip van de verdeelkoffer permanent met beschermingsgeleiders aan elkaar verbonden zijn.

Equipotentiaalverbindingen

Het is verplicht om een hoofdequipotentiaalverbinding te realiseren die de aardingsonderbreker met de vreemde geleidende elementen (water-, gas-, centrale verwarmingsleidingen, etc.).

In bad- en douchekamers is het noodzakelijk om alle vreemde geleidende elementen en alle massa's zoals gasleidingen, warm- en koudwaterleidingen, centrale verwarmingsleidingen, de badkuip, stopcontacten enz. onderling te verbinden via bijkomende equipotentiaalverbindingen en ze aan de beschermingsgeleider te verbinden. Zowel de hoofdequipotentiaalverbinding als de bijkomende equipotentiaalverbindingen worden geïsoleerd via een groen-gele mantel.

Equipotentiaalverbinding

08b

(Bron: Belor)

Aarding van de structuurelementen van het gebouw

De metalen balken en armaturen en het metaalgaas in vloeren moeten worden geaard. Hiermee worden het antenne-effect en de ophoping van ladingen beperkt.

Het gaat hierbij om:

  • balken, dorpels en vloerbalken ;
  • armaturen van tussenwanden (metal stud, etc.) ;
  • geraamten en kaders van zonnepanelen ;
  • metaalgaas in betonnen vloeren : er moet een ommantelde draad steken die elektrisch met een aardingsgeleider kan worden verbonden.

Deze oplossing is niet altijd eenvoudig toe te passen bij lichte renovatie (toegang tot de constructie-elementen). Daarnaast is er, ook wanneer een structuur kan worden blootgelegd, niets dat de continuïteit tussen armaturen of balken garandeert. Aarding is dan dus moeilijk of zelfs onmogelijk.

Aarding van de structuurelementen van het gebouw

09

(Bron: notremaisonstructuremetallique)

Drains

De drain van afgeschermde kabels en mantels, koffers, contactdozen en beschermingsschermen moet worden geaard. De drain is het element dat de bescherming via afscherming effectief maakt Hiervoor is een goede continuïteit en een 4de draad nodig.

Drain

10

(Bron: electricitepro)

Aarding van metalen toestellen

Via de groen-gele beschermingsgeleider moet een verbinding met de aarde worden voorzien voor de geraamten van verlichtingstoestellen (zie voorziening verlichtingstoestellen), toestellen met een metalen compartiment enz. In principe wordt deze verbinding voor deze toestellen in serie voorzien.

Verlichtingstoestellen van kunststof of hout worden hier niet mee uitgerust. Er is idealiter een metalen structuur nodig, met een verbindingspunt.

> Aarding > Waarop moet worden gelet tijdens de werken en wanneer het gebouw in gebruik is ?

bijgewerkt op 20/10/2016

Code n° : G_WEL06 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Vloerplaat | Verlichting | Elektriciteit | Omgeving | Vloer