Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren

Uitdagingen

Het akoestisch comfort is een vaak verwaarloosd onderdeel van de binnenruimten.

Toch heeft het een positieve invloed op de levenskwaliteit en op de verhoudingen tussen de buren. Het draagt bovendien bij tot het lichamelijke, geestelijke en sociale welzijn van het individu, en heeft op plaatsen waar wordt geleerd of gewerkt een directe invloed op de concentratie en de productie.

Omgekeerd heeft een slecht akoestisch comfort nadelige gevolgen voor de gezondheid (zenuwachtigheid, stress, slapeloosheid, vermoeidheid). Bovendien kunnen geluidsproblemen in de buurt soms in conflicten ontaarden;

Het Brussels Gewest staat voor een grote uitdaging, gezien het in essentie stedelijke milieu en het gemengde karakter van de functies per wijk of zelfs binnen eenzelfde gebouw. Bovendien voldoet het grootste gedeelte van het bestaande gebouwenpatrimonium niet aan de aanvaardbare gemiddelde akoestische prestaties.

Het akoestisch comfort in gebouwen is een complexe materie die van de ontwerper een goed begrip vereist van de beschikbare principes en technieken om de oplossing voor zijn project te kunnen ontwikkelen. Deze fiche beschrijft o.a. : 

Leefmilieu Brussel publiceerde recent twee documenten die een aanvulling zijn op dit dossier :

Het akoestisch comfort in de lokalen is belangrijk, maar het is ook van essentieel belang ervoor te zorgen dat het gebouw zelf geen geluidsoverlast veroorzaakt voor de omgeving. Deze problematiek wordt aangekaart in het dossier De bijdrage van het gebouw tot de geluidshinder in de wijk beperken. Deze fiche bevat in het bijzonder de reglementaire verplichtingen i.v.m. ingedeelde inrichtingen en buurtlawaai en de voornaamste elementen om de hinder die een project veroorzaakt op zijn directe omgeving te begrijpen.

bijgewerkt op 01/01/2013