Voorziening | Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw

Envest2 (Engeland)

Principe

?image39.jpeg?

© Envest2.bre.co.uk

Input gebaseerd op vereenvoudigde plannen van een gebouw

Milieuanalyse (LCA) door middel van 12 indicatoren

Genereert ook een score in ecopunten (d.w.z. vergelijking van de globale impact van het gebouw met een referentie-impact die gelijk is aan 100 punten), waardoor de verschillende scenario's beter kunnen worden geïnterpreteerd en vergeleken (de software interpreteert de gegevens)

Financiële analyse (LCC) mogelijk

Oorsprong

Engeland, Building Research Establishment (BRE

Opmerkingen

Bestaat in een "Estimator"-versie en een "Calculator"-versie

Betalend: van £ 99 tot £ 2.500 al naargelang de gekozen versie

Kennis van het Engels vereist

In aanmerking genomenimpactindicatoren

CEN-IndicatorenCEN+-IndicatorenOverige (specifiek voor het hulpmiddel)
XKlimaatveranderingXToxiciteit voor de mens

Vervoer (ton.km)

Ecopunten

XVernietiging van de stratosferische ozonlaag-Vorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het water-Ioniserende straling
XEutrofiëringXEcotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozon-Bezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnen-Omvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnenXUitputting van de waterhulpbronnen

bijgewerkt op 11/07/2017