Woordenlijst

EPB-eenheid

Een EPB-eenheid is een verzameling van lokalen in eenzelfde beschermd volume, ontworpen of gewijzigd om afzonderlijk gebruikt te worden en dat beantwoordt aan de definitie van een bestemming.

Nieuw gelijkgestelde EPB-eenheid (NGE)

 • waarvan het renovatieproject voorwerp uitmaakt van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag,
 • en die het voorwerp vormt van bouwwerkzaamheden en/of afbraak-heropbouw die de energieprestatie over minstens 75% van haar warmteverliesoppervlakte beïnvloeden,
 • en met plaatsing en/of vervanging van alle technische installaties.

Onder “bouwwerkzaamheden en/of afbraak-heropbouw” wordt verstaan:

 • de bouwwerkzaamheden (vb.: nieuwe uitbreiding)
 • en/of deze die een voorafgaande afbraak vereisen (vb.: vervanging van een gevel, vervanging van de ramen).

Nieuwe EPB-eenheid (NE)

 • project dat onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning
 • en het voorwerp uitmaakt van bouwwerkzaamheden.

Onder «bouwwerkzaamheden» verstaat men de definitie van « bouwen » van het BWRO art. 98 § 1ste. 1° :

« ...onder bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen wordt verstaan het oprichten van een gebouw of een kunstwerk of het plaatsen van een inrichting, zelfs uit niet duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, op de grond of op een bestaand bouwwerk is bevestigd of op de grond steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, al kan zij ook uit elkaar genomen of verplaatst worden;»

Zwaar gerenoveerde EPB-eenheid (ZGE)

 • waarvan het renovatieproject voorwerp uitmaakt van een aanvraag van een stedenbouwkundige vergunningsaanvraag,
 • en die het voorwerp uitmaakt van werkzaamheden die de energieprestatie over minstens 50 % van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden,
 • en met plaatsing en/of vervanging van alle technische installaties.

Onder “werkzaamheden” worden alle werkzaamheden aan de schil verstaan, ongeacht het:

 • renovatie
 • en/of constructie
 • en/of afbraak-heropbouw betreft.

Eenvoudig gerenoveerde EPB-eenheid (EGE)

 • waarvan het renovatieproject onderworpen is aan een stedenbouwkundige vergunning
 • en die het voorwerp uitmaakt van werken die de energieprestatie van de warmteverliesoppervlakte beïnvloeden,
 • en waarvan de werken niet voldoen aan de criteria om van een zware renovatie of met nieuw gelijkgesteld te kunnen spreken.

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina