MAT01 - Outil echelle batiment_top

Voorziening | Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw

Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw

© beeboys / Shutterstock.com

De hulpmiddelen van dit type zijn ook gebaseerd op een database met informatie omtrent de producten. Hier worden de gegevens gebruikt voor berekeningen en om de levenscyclusanalyse van een gebouw in zijn geheel uit te voeren.

Algemene informatie

  • Dit analyseniveau is de aanpak bij uitstek, omdat dit het volledigste niveau is. Er moet echter worden opgemerkt dat het bijzonder moeilijk is om de resultaten te interpreteren, wanneer een referentiepunt (een waarde, een gebouw) ontbreekt. Het is dus raadzaam om ze niet te beschouwen als hulpmiddelen om op het einde van het project te gebruiken: een modellering van bij de ontwikkeling van het project, door verschillende bouwkeuzes te vergelijken, van materialen en producten, maakt het mogelijk om de aandacht te vestigen op de voordelen en nadelen van één oplossing tegenover een andere, en om een keuze te maken met kennis van zaken.
  • Er dient opnieuw te worden opgemerkt (zoals wordt vermeld onder De classificatiehulpmiddelen voor materialen en Evaluatiehulpmiddelen voor bouwelementen) dat de resultaten uitvoerig moeten worden geïnterpreteerd (zonder de relevantie van de hieronder voorgestelde hulpmiddelen echter in twijfel te trekken).
  • Zie Belgische methode om de milieuprestaties van materialen te bepalen.
  • De evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw worden hieronder voorgesteld in de vorm van twee verschillende tabellen. De eerste heeft betrekking op de " snelle evaluatiehulpmiddelen". Deze hulpmiddelen kunnen worden geraadpleegd en gebruikt door bouwprofessionals, waarbij ze niet noodzakelijk een beroep moeten doen op een specialist in levenscyclusanalyses (wat wel het geval is voor de "complexe" evaluatiehulpmiddelen die terug te vinden zijn in de tweede tabel).

Evaluatiehulp-middelen voor het gebouw

  • De snelle evaluatiehulpmiddelen. Deze hulpmiddelen kunnen worden geraadpleegd en gebruikt door bouwprofessionals, waarbij ze niet noodzakelijk een beroep moeten doen op een specialist in levenscyclusanalyses (wat wel het geval is voor de "complexe" evaluatiehulpmiddelen)

  • De complexe evaluatiehulpmiddelen. Ze behoren op z'n minst tot de bevoegdheid van personen die daar specifiek voor opgeleid zijn, en over het algemeen tot de bevoegdheid van levenscyclusanalyseconsultants. Deze hulpmiddelen zijn de doeltreffendste die er momenteel beschikbaar zijn en zijn gebaseerd op de meest complete databases. De licenties zijn duur.

bijgewerkt op 11/07/2017

Code n° : G_MAT01 - Thema's : Materiaal - Andere thema's : Circulaire economie | Thermische isolatie | Keurmerken/certificering - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Plafonds | Vloerplaat | Dak | Fauna | Flora