Voorziening | Evaluatiehulpmiddelen voor het gebouw

Simapro

Principe

Buitengewoon volledig en doeltreffend levenscyclusanalysehulpmiddel dat niet effectief over een "gebouw"-interface beschikt

De gebruiker moet zelf zijn berekeningsmodel opstellen om het voorwerp te modelleren dat hij wil analyseren (in dit precieze geval een gebouw)

Kan daarom worden toegepast op renovatie- en nieuwbouwprojecten.

Oorsprong

Ontwikkeld door PRé Consultants

(waarvan het Europese kantoor in Nederland ligt)

Opmerkingen

Bestemd voor gebruik door professionals

Heel duur omdat er een beroep moet worden gedaan op een specialist die bovendien een (betaalde) licentie moet hebben voor het programma en de database eco-invent.

De website van SimaPro vermeldt een bepaald aantal gespecialiseerde consultants per land (maar die informatie is niet volledig: er bestaan SimaPro-professionals in België)

Een opleiding in SimaPro is niettemin mogelijk door middel van een betaalde cursus. Vervolgens is het raadzaam om een licentie te kopen: met de "demo"-versie zijn maximaal 16 opslagbewerkingen mogelijk en deze versie verleent geen toegang tot eco-invent.

In aanmerking genomenimpactindicatoren

CEN-IndicatorenCEN+-IndicatorenOverige (specifiek voor het hulpmiddel)
XKlimaatveranderingXToxiciteit voor de mens-
XVernietiging van de stratosferische ozonlaagXVorming van fijn stof
XVerzuring van de bodem en het waterXIoniserende straling
XEutrofiëringXEcotoxiciteit
XVorming van fotochemische ozonXBezetting van het grondgebied
XUitputting van abiotische – niet-fossiele hulpbronnenXOmvorming van het grondgebied
XUitputting van abiotische – fossiele hulpbronnenXUitputting van de waterhulpbronnen

bijgewerkt op 11/07/2017