Gebruik en beheer van duurzame gebouwen

Op 15/05/2018
Het domein van de bouw is de laatste jaren sterk geëvolueerd in de richting van een grotere duurzaamheid. Deze positieve verandering gaat echter niet altijd samen met een lager verbruik of met een grotere tevredenheid van de gebruikers.
  • Wat zijn de voornaamste lessen die we uit gebouwen in exploitatie kunnen trekken?
  • Welke plaats neemt de gebruiker van het gebouw hierbij in? Over welke actiemiddelen beschikt hij en hoe ervaart hij het proces?
  • Welke middelen en technische oplossingen zijn er beschikbaar?

Dit seminarie beoogt, met name op basis van vastgestelde werkingsproblemen, pistes voor te stellen om tot een goed gebruik van duurzame gebouwen te komen.

Deelname: € 40. Dit seminarie komt overeen met 6 uren opleiding voor de vastgoedmakelaars en de syndici. Het kan ook worden gevaloriseerd in het kader van de permanente opleiding voor de architecten die ingeschreven zijn bij de Orde van Architecten.

Informatie over de seminaries Duurzame Gebouwen: www.leefmilieu.brussels/opleidingendubo

Inschrijvingen: klik hier

Contact: opleidingendubo@leefmilieu.brussels

Boven aan de pagina