Woordenlijst

Gebruiksoppervlakte

De gebruiksoppervlakte van een ruimte of van een groep van ruimten is de oppervlak, gemeten op vloerniveau, tussen de opgaande scheidingsconstructies, die de desbetreffende ruimte of groep van ruimten omhullen. [m²]

Voor trappen en hellende vloeren wordt de verticale projectie op het horizontale vlak in aanmerking genomen. Worden niet meegerekend bij de bepaling van de gebruiksoppervlakte:

  • een trapgat, een liftschacht of een vide;
  • een dragende binnenmuur.

Bij de bepaling van de grens kan er geen rekening gehouden worden met een uitsparing of een secundaire versteviging, noch met een secundair uitstekend bouwelement, als de vloeroppervlakte ervan kleiner is dan 0,5 m².

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina