Case studie | Le Cadran

Geïntegreerd ontwerpproces

Context

Deze pagina stelt de agenda voor van de 6 werkvergaderingen die werden georganiseerd in het kader van het geïntegreerd ontwerpproces, en die zich uitstrekten over 6 maanden vóór de indiening van de bouwvergunning.

De context waarin de verschillende spelers aan de vergaderingen hebben deelgenomen, nam de vorm aan van “charrettes”. Meer informatie over de verschillende participatiewijzen van de spelers kan worden teruggevonden in de voorziening “Participatieve benadering”.

De dag voor deze vergaderingen werden er andere technische workshops georganiseerd die specifiek waren voor de benadering in Rennes, en die niet systematisch deel uitmaken van het geïntegreerd ontwerpproces. Deze technische workshops waren bestemd voor alle professionals en uitverkorenen op wie het project betrekking had.

Een facilitator heeft elk van de gemeenschappelijke werkbijeenkomsten in goede banen geleid en gestructureerd.

Fasen van het project in de loop der tijd

image2nl

bron: Audiar

Agenda van de technische workshops en de vergaderingen

1e werkvergadering: invoering van het proces / bepaling van de doelstellingen

Technische workshop nr. 1 (ochtend van 18-01-2010)
 • Beheersing van de kosten: samenvatting van de tussenkomst ‘s ochtends voor de andere leden van de groepen
 • Evolutie van de levenswijzen: hoe dit gegeven integreren?
 • Herbestudering van de regelgevende documenten: verklaring van wat wel en niet mogelijk is (kader)
Charrette nr. 1 (dag van 19-01-10)
 • De werkingsregels van het team invoeren

  • Verhelderen wie welke rollen en opdrachten heeft, en met name wie zal instaan voor de opvolging van de werken;
  • De weg naar de beslissing bepalen;
 • De onontkoombare eisen en de speelruimten van het project bepalen:

  • Budget;
  • Termijnen, planning;
  • Site, milieugegevens;
  • Regelgevende verplichtingen;
  • Delen van de diagnose voor de renovatieprojecten voor de bestaande bebouwing;
 • De gedeelde doelstellingen van het project bepalen

  • De “gedeelde visie” binnen het projectteam bepalen met realistische (in samenhang met het budget), becijferde en verifieerbare doelstellingen waarnaar gemakkelijk kan worden verwezen. Bijvoorbeeld: 25 % van de lokale materialen op minder dan 100 km van de werf, materialen die geen VOS'en afgeven in de kamers, verwarmingsverbruik van 50 kWh PE / nuttige m² / jaar, 100% van het besproeiingswater zal van regen afkomstig zijn ...

2e werkvergadering: inrichting en beheer van het perceel

Technische workshop nr. 2 (ochtend van 04-02-2010)
 • Waterbeheer: drinkwater, regenwater, grijs water.
 • Delen van de ruimten: organisatie van het perceel, multifunctionaliteit.
 • Dagelijkse behoeften: afval, toegang tot transportmiddelen, zachte transportmiddelen, toegang tot buitenruimten (speelruimten, rustruimten, sportruimten ...).
Charrette nr. 2 (dag van 05-02-10)

Opmerking: in het bijzonder voor deze charrette is de aanwezigheid van de gebruikers wenselijk.

 • Gekruiste analyse van het perceel

  • van het stedenbouwkundig aspect, het landschapsaspect, het bioklimatologische aspect, het waterbeheer ...
 • Inrichting van het perceel

  • toegang voor auto's, parkeerplaatsen;
  • landschapsinrichting / inrichting buitenruimten (speelruimten, rustruimten, sportruimten ...);
  • verbinding met het OV, de voetgangerstrajecten en de fietspaden;
  • locatie van de vuilnisbakken, sorteerzone, fietslokaal;
 • Inplanting en volumetrie van het gebouw
 • Waterbeheer

  Beheer van het verbruik;

  • Regenafvoeren;
  • Grijs water;
 • Eerste reflecties omtrent de keuze van het bouwsysteem

3e werkvergadering: bouwsysteem en gebouwschil

Technische workshop nr. 3 (ochtend van 10-03-2010)
 • Voorstellingen van de drie grote bouwwijzen:

  • licht skelet (staal of hout);
  • paal/balk (beton);
  • metselwerk (bekistingsbeton, blok);
 • Isolatiewijzen voor de bestaande bebouwing
 • Multicriteria-analyse van de kwesties rond de gebouwschil

  • thermiek, akoestiek, koudebruggen en akoestische bruggen, kosten, dichtheid, uitvoering, comfort, duurzaamheid ...
 • Inleiding tot de levenscyclusanalyse:

  • Energieverbruik voor de bouw van het gebouw en uitdagingen van de afbraak
Charrette nr. 3 (dag van 11-03-2010)
 • Keuze van het bouwsysteem
 • Gebouwschil op basis van een multicriteriabenadering:

  • Thermiek, akoestiek, koudebruggen luchtdichtheid, uitvoering, kosten, vochtigheid, comfort, duurzaamheid.
 • Interacties tussen het gekozen bouwsysteem en:

  • het verwarmingssysteem;
  • de gebouwschil van het gebouw;
  • de ventilatie;
  • de mogelijkheden voor de buitenbekleding;
 • Indeling van de appartementen : begin van de reflectie

  • locatie trap, nooduitgangen, balkons ...
 • Energiesimulaties op PHPP
 • Gelijktijdige economische ramingen

4e werkvergadering: Technische uitrustingen

Technische workshop nr. 4 (ochtend van 08-04-2010)
 • Technische keuzes : SWW, ventilatie, verwarming, gecombineerde systemen, innovaties
 • Energiebehoeften: nieuwe situatie en nieuwe uitdagingen
 • Onderhoud en ergonomie van de systemen
Charrette nr. 4 (dag van 09-04-2010)
 • Schetsontwerp van de gevel
 • Indeling van de appartementen: voortzetting van de reflectie

  • locatie trap, nooduitgangen, balkons ...
 • Werk met betrekking tot de vloeistoffen:

  • sanitair warm water;
  • ventilatie;
  • bepaling van het formaat van de kokers en van de locaties ervan;
 • Energie:

  • 1e energiesimulaties en thermodynamische simulaties (verwarming, natuurlijke aanvoer);
  • duurzame energiebronnen;
 • Nog altijd gelijktijdige economische ramingen

5e werkvergadering: afwerkingen / gezondheid / comfort

Technische workshop nr. 5 (ochtend van 18-05-2010)
 • Afwerkingsmaterialen:

  • Analyse van de aspecten: gezondheid, omgevingen, comfort
Charrette nr. 5 (dag van 19-05-2010)
 • Inrichting/indeling van de appartementen , rekening houdend met:

  • de locaties die noodzakelijk zijn voor de doorvoer van de buizen;
  • het dagelijks gebruik en de evolutie van de levenswijzen;
 • Binnenafwerkingen volgens verschillende criteria:

  • levenscyclusanalyse;
  • gezondheid;
  • comfort;
  • omgevingen;
 • Daglichttoetreding

6e werkvergadering: gebruik / beheer / onderhoud

Technische workshop nr. 6 (ochtend van 15-06-2010)
 • Commissioning: voorbereiding op de ingebruikname van het gebouw en opvolging van het onderhoud
 • Beheer van de gemeenschappelijke ruimten en de buiten ruimten
 • Instandhouding van de gebruikskwaliteit
 • Opvolging van het verbruik
Charrette nr. 6 (dag van 16-06-2010)
 • Voltooiing en validatie van de keuzes:

  • inrichting (indeling van de appartementen, bijlokalen ...) ;
  • gevels;
 • Beheer / onderhoud van de ruimten:

  • gemeenschappelijke ruimten;
  • buitenruimten;
 • Ingebruikname en opvolging van het onderhoud

bijgewerkt op 16/01/2018