MOB02 - Local velo_top

Voorziening | Gesloten fietslokalen en overkappingen

Gesloten fietslokalen en overkappingen

© Imfoto / Shutterstock.com

Het fietslokaal is op de eerste plaats een afgesloten (muren, afrastering, tralies, panelen van hout, glas, metaal enz.) en overdekte ruimte waarvan de toegang voorbehouden is voor geïdentificeerde gebruikers. Het lokaal bevindt zich meestal in een gebouw. Bij een renovatie kan men, als er plaatsgebrek is, het lokaal buiten installeren, op het privéterrein van het gebouw, bijvoorbeeld op een binnenplein. Deze fiche gaat dus niet over fietsboxen in de openbare ruimte die door de buurtbewoners worden gebruikt, ook al kunnen sommige van de hier beschreven principes op dergelijke boxen van toepassing zijn.

Een fietslokaal is een goede oplossing voor het parkeren van lange of middellange duur, zowel in woon- als in bedrijfsgebouwen. De toegang is voorbehouden voor bepaalde gebruikers en wordt verzekerd door een slotsysteem (badge, sleutels, code enz.). De toegang tot het lokaal is in principe gratis, zowel in woon- als in bedrijfsgebouwen.

De fiets moet in het lokaal aan een drager worden bevestigd. Raadpleeg de voorziening De fietsdragers voor meer informatie over de aard en de keuze van deze dragers.

➩ De typologie van het fietslokaal kiezen

bijgewerkt op 22/01/2016

Code n° : G_MOB02 - Thema's : Mobiliteit - Andere thema's : Onderhoud | Fiets - Gerelateerde project components : Verlichting | Omgeving