GRATIS 22/10/2021 : Akoestische isolatie van collectieve woningen, een uitdaging voor duurzaam bouwen

Op 04/10/2021

Wanneer

Vrijdag 22 oktober 2021, van 9u tot 12u30 - Webinar met simultaanvertaling

Programma

Geluidshinder in gebouwen heeft een grote impact op de levenskwaliteit van de bewoners, maar blijft - zelfs in nieuwe constructies - een realiteit die al te vaak wordt miskend. Om problematische situaties te voorkomen, moeten de juiste vragen op het juiste moment worden gesteld:

  • Wat zijn de aandachtspunten voor een doeltreffende inpassing van de akoestiek, van bij de schetsen voor de inplanting en de vastlegging van de volumegegevens van een gebouw ten aanzien van de geluidsomgeving?
  • Wat zijn de meest doeltreffende isolatietechnieken die moeten worden toegepast om burenproblemen tussen woningen te voorkomen?
  • Welke regels moeten worden nageleefd en welke hulpmiddelen staan ontwerpers ter beschikking om problematische situaties te vermijden (of op te lossen...)?

Aan de hand van getuigenissen en/of problemen die onder meer door de bewoners van collectieve woningen werden gesignaleerd, zal het seminar deze vragen beantwoorden op basis van praktijkgevallen van beheerders, projectontwikkelaars en gespecialiseerde bedrijven. Het zal ook een stand van zaken opmaken van de evolutie van de wetgeving, de normen en de premies die binnenkort in het Brussels Gewest van kracht zullen worden

Prijs

Naar aanleiding van de gezondheidscrisis is dit seminarie uitzonderlijk gratis (maar de inschrijving blijft verplicht).

Download het programma (.pdf)s'ouvre dans une nouvelle fenêtre

Inschrijving

De gegevens die u ons bezorgt, dienen enkel om uw aanvraag te verwerken. Voor meer informatie gelieve onze beleid inzake gegevensbescherming te raadplegen.

Contact

Info

Boven aan de pagina