WEL05_top

Dossier | Het ademcomfort verzekeren

Het ademcomfort verzekeren

© Eli DeFaria / Unsplash.com

We brengen 80% van onze tijd door in gebouwen waar een slechte luchtkwaliteit ongemak en diverse andere problemen kan veroorzaken. Dit wil zeggen dat het ademcomfort een belangrijke uitdaging is voor het welzijn en de gezondheid van de gebruikers. In de gebouwen die worden gebruikt door mensen en in het bijzonder in zeer goed geïsoleerde gebouwen met een hoge energieprestatie is het van essentieel belang een ventilatiesysteem te installeren dat een goede luchtkwaliteit verzekert, zowel in termen van de concentratie van verontreinigende stoffen als de relatieve vochtigheid, zonder een goede luchtdichtheid te verwaarlozen.

De kwaliteit van de binnenlucht is sterk verbonden met de kwaliteit van de omgevingslucht, terwijl Brussel één van de Europese regio's is waar de lucht het meest is vervuild.  Maar de binnenlucht is dikwijls ook minder goed dan de buitenlucht door de menselijke activiteiten die waterdamp en CO2 veroorzaken en de aanwezige materialen die verontreinigende stoffen, vluchtige organische verbindingen of allergenen afgeven.  Het is dus van essentieel belang om, vooraleer we beginnen te denken aan ventilatie, ook eens te kijken welke verontreinigende stoffen in het gebouw kunnen worden vermeden.

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_WEL05 - Thema's : Welzijn, comfort & gezondheid - Andere thema's : Onderhoud | Luchtdichtheid Vervuiling in het gebouw - Gerelateerde project components : Buitenschrijnwerk | Binnenwand | Regeling | Ventilatie