MAN01_top

Dossier | Het project goed beheren

Het project goed beheren

© StartupStockPhotos / Pixabay.com

Vanaf het ontwerp het delen van kennis, de uitwisseling, het overleg, het geïntegreerde collaboratieve ontwerp, de betrokkenheid van de verschillende belanghebbende partijen (professionals en niet-professionals) en de kwaliteitscontrole vergemakkelijken, om de verwezenlijking van de gedefinieerde doelstellingen inzake duurzaamheid te bevorderen.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om een duurzaam projectbeheer te bevorderen:

  • De duurzame strategie van het project bepalen door een diagnose op te stellen en doelstellingen vast te leggen (ambitie inzake duurzaam beheer alsook functionele, technische, financiële... eisen)
  • Het project plannen door er de stappen, spelers, verantwoordelijkheden en middelen van te bepalen
  • Het project opvolgen door tijdens het project valideringspunten vast te leggen
  • De balans van het project opmaken door de positieve en negatieve elementen ervan te benadrukken
  • Het publiek (professionals, gebruikers, bewoners...) sensibiliseren opdat de ervaring met dit project voor latere projecten zou kunnen dienen


Dit dossier zit nog in een ontwerpstadium – binnenkort beschikbaar.

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAN01 - Thema's : Beheer van het project, de werf, het gebouw