WAT00_top

Intro | Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

Het waterbeheer verbeteren in duurzame gebouwen en op het perceel

© Levi XU / Unsplash.com

Een renovatie- of bouwproject zo goed mogelijk inpassen in de watercyclus van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met een optimaal gebruik van hemelwater op het perceel, een rationeel watergebruik, de recuperatie van hemelwater en een beter beheer van afvalwater op het perceel (op de site en in de gebouwen)

bijgewerkt op 09/02/2017

Code n° : G_WAT00 - Thema's : Water - Andere thema's : Onderhoud | Overstroming Stedenbouw - Gerelateerde project components : Dak | Sanitair warm water | Drinkbaar water | Regenwater | Afvalwater | Omgeving | Vloer