image_test

1/9 Intros 13/52 Dossiers 41/213 Voorzieningen 23/61 Case studies 6/20 Movies

Case studie | Installatie van een warmtekrachtkoppelingsinstallatie - Project Floraliën
collectieve woningen Installatie van warmtekrachtkoppeling

Energie

Case studie | Bouw van een kantoorgebouw met geïntegreerde fotovoltaïsche panelen - Project Leefmilieu Brussel
Kantoorgebouw Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen en warmtepomp

Energie

Case studie | Fotovoltaïsche installatie - Project Hopstraat
Collectieve woningen Installatie met fotovoltaïsche zonnepanelen

Energie

Case studie | Renovatie van een school - Project Simons
School kantoren en woningen Renovatie en nieuwbouw