image_test

3/9 Intros 17/52 Dossiers 38/211 Voorzieningen 24/80 Case studies 0/20 Movies

Voorziening | Akoestiek van deuren

Welzijn, comfort & gezondheid

Dossier | Hergebruik-hertoepassing van bouwmateriaal

Beheer van het project, de werf, het gebouw

Voorziening | Demontage van bakstenen

Beheer van het project, de werf, het gebouw

Case studie | Installatie van warmtepompen - Project Solaris
Kantoorgebouw Installatie van een bodem/lucht-warmtepomp

Energie

Case studie | Integratie van nestkasten - Project Esseghem
School Renovatie Habitat bieden aan fauna

Natuurontwikkeling

Case studie | Installatie van nestkasten - Project L'Echappée
Collectieve woning Nieuwbouw

Natuurontwikkeling

Case studie | Renovatie van een school - Project Simons
School kantoren en woningen Renovatie en nieuwbouw

Case studie | Integratie van nestkasten - Project Vlaanderen
Gemengde gebouw (collectieve woningen en handel) Nieuwbouw

Natuurontwikkeling

Case studie | Hergebruik voor de renovatie van een hotel - Project Henegouwenkaai
Hotel Renovatie

Beheer van het project, de werf, het gebouw