ENE05 - Inertie mur interieur_top

Voorziening | Inertie van binnenwanden

Inertie van binnenwanden

(Bron: violetblue / Shutterstock.com)

Hoewel het niet om het belangrijkste selectiecriterium voor het type binnenmuren gaat, maakt een hoge inertie het mogelijk om een beter thermisch comfort te garanderen door voor een constante temperatuur te zorgen. Vanuit dit oogpunt moet voorrang worden gegeven aan massieve wanden om ruimten af te bakenen die vaak worden gebruikt. Alles hangt evenwel af van de verenigbaarheid van de thermische inertie met andere criteria, met name de stabiliteit.

In eerste instantie maken we een onderscheid tussen massieve wanden en lichte wanden. Deze eerste kunnen dragend of niet-dragend zijn en beschikken inherent over thermische massa. Lichte wanden beschikken over weinig of geen massa, bijgevolg is er slechts een beperkte thermische massa beschikbaar. Er worden suggesties aangereikt om bij dit type wand de thermische inertie te verhogen.

Deze twee types wanden zijn extremen waartussen zich een breed scala van wanden met meer of minder thermische massa bevindt.

Naast de interne opbouw van de wand, speelt de wandafwerking voor het gros van de wandtypes een beperkte rol in het beschikbaar stellen van de aanwezige thermische massa (zie dossier Een hoge thermische inertie verzekeren). We maken een onderscheid tussen minerale afwerkingslagen (tegels, tadelakt, kalkpleister, leem) en eerder isolerende materialen (hout, behang,...). Aangezien alleen houten lambrisering een uitgesproken negatieve impact heeft op het beschikbaar stellen van thermische massa, wordt er niet verder ingegaan op de wandafwerking. De invloed van de andere afwerkingsmaterialen is eerder verwaarloosbaar.

Indien de wand echter opgebouwd is uit ademende/vochtregulerende materialen (bv. leem,...) heeft de wandafwerking een belangrijke impact op de vochthuishouding van de complete wand. Het is noodzakelijk dat bij deze wandtypes omzichtig wordt omgesprongen met de afwerkingslagen zodat het ademende karakter steeds gegarandeerd blijft. Voor dergelijke wanden kunnen enkel vochtdoorlatende afwerkingslagen gebruikt worden zoals bv. leem. Behang en klassieke verf zijn hier uit den boze.

➩ Het type binnenwand kiezen

bijgewerkt op 28/09/2016

Code n° : G_ENE05 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische inertie - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand