Dossier | Het akoestisch comfort verzekeren

Ingrijpen op de bron van het geluid

Als men het geluid bij de bron beperkt, zijn er minder reparaties nodig en bijgevolg minder investeringen in akoestische isolatie. Dit punt wordt uitvoeriger geanalyseerd in dossier - De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken, over het geluid van installaties.

Het geluid kan ook afkomstig zijn van de activiteit in de verschillende leefkamers, eventueel "versterkt" door de akoestiek van het lokaal.

Het geluid van ventilatie-installaties te dempen

Om dit te bereiken, moet men vooral de volgende elementen in gedachten houden:

 • Kies stille ventilators met een lage draaisnelheid (zoek de "beste beschikbare technologie");
 • Optimaliseer de werkingsperiode volgens het gebruik of het niveau van de vervuiling in de woning (ventilatie "op verzoek");

  Perifeer geluidsniveau

  Regeling

  %

  Akoestisch drukniveau voor een absorptieoppervlakte van 10 m²; Lp(1°), dB(A)*

  Montage op afzuigkap

  Wandmontage

  45

  31

  29

  55

  32

  33

  65

  33

  36

  73

  35

  38

  85

  37

  39

  100

  40

  43

  Bron: Codume

  Akoestisch drukniveau in dBA voor een ventilatiegroep met dubbele stroming, op verschillende bedrijfsniveaus (vol vermogen = 100%). Hoe minder hard de installatie werkt, hoe minder geluid ze maakt.

 • Dimensioneer het net van ventilatiekokers zodanig dat de luchtsnelheid niet hoger is dan 3 tot 4 m/s. De leidingen moeten afgedicht zijn.
 • Ontkoppel de kokers van de vloeren met behulp van trilvast materiaal.
 • Ontkoppel de kokers die onder een vloer lopen.

  Elastische drager en trilvaste mof tussen een ventilatiekoker en de structuur

  image41.jpeg

 • Sluit de luchtkokers van de ventilatie met soepele moffen aan en plaats de ventilator op een betonplaat die op trilvaste noppen rust.

  Trilvaste noppen voor een warmtepomp

  image42.jpeg

 • Voorzie de ventilatiekokers en -monden van geluidsdempers.
 • Realiseer akoestische luchtinlaten: de lucht kan erdoor, maar het geluid wordt gestopt door bochten en absorberende materialen langs het traject (maar let op voor vermogensverliezen).
 • Vermijd kokers van stijve, lichte materialen. Geef de voorkeur aan zware materialen of verscheidene (vezel)platen, gescheiden door een samendrukbaar isolatiemateriaal

  Akoestisch geoptimaliseerde sluiting van een technische koker

  Koker van zware materialen ≥ 150 kg/m²

  image43.jpeg

  Kokers van gipsplaten en minerale wol

  image44.jpeg

  Kokers van gipsplaten en minerale wol

  image45.jpeg

 • Vermijd twee monden op hetzelfde niveau, op dezelfde ventilatiebuis die twee verschillende appartementen bedient. De monden moeten ten minste 5 meter van elkaar verwijderd zijn. Het beste is de monden te scheiden en de even verdiepingen te voeden met één buis, de oneven verdiepingen met de andere buis (geluidsbruggen of interfonie)

  Verkeerd ontwerp van het ventilatiesysteem; het geluid van het ene lokaal verspreidt zich via het ventilatienet naar het andere lokaal (interfonie)

  image46.jpeg

  Bron: Memento acoustique, Guide des réglementation et solutions, Création France Air 2001 © france-air

Het geluid van verwarmingsinstallaties dempen

Om dit te bereiken, moet men vooral de volgende elementen in gedachten houden:

 • In het geval van centrale verwarming het stooklokaal van de andere (gevoelige) lokalen verwijderen. Als de woningen van een appartementsgebouw individueel worden verwarmd, de ketel ver van een gevoelige ruimte plaatsen;
 • Keuze van een uiterst stille ketel die weinig trillingen afgeeft. In de voorbije jaren heeft men grote inspanningen geleverd voor met name de gasketels met afvoer via een luchtgat (keuze van de "beste op de markt beschikbare technologie");
 • Zorg voor een correcte dimensionering van het stooklokaal (een lokaal in verhouding met de installatie die zich er bevindt, is minder gevoelig voor geluidsresonantie);
 • Beperk de snelheid van het water in de leidingen tot 1 m/s;
 • Ontkoppel de leidingen van de gebouwstructuur (muren, vloeren enz.) met behulp van beugels en moffen van elastisch materiaal.
 • Ontkoppel de toestellen van de gebouwstructuur, door middel van trilvaste noppen of bevestigingen.

  Trilvaste drager tussen een technische installatie en de vloertegel

  Omkapping van de brander

  image47.jpeg

  Ontkoppeling van de stookketel van de vloer

  image20.jpeg

Het geluid van sanitaire uitrustingen dempen

Om dit te bereiken, moet men vooral de volgende elementen in gedachten houden:

 • Beperk de druk in de verdeelleidingen tot 3 bar en beperk de snelheid van het water in de leidingen (max. 3 m/s)
 • Geef de voorkeur aan zware i.p.v. lichte buisleidingen
 • Respecteer de minimumdiameter van voedingsbuizen voor de sanitaire toestellen
 • Ontkoppel de leidingen van de gebouwstructuur (muren, vloeren enz.) met behulp van beugels en moffen van elastisch materiaal.

  Trilvaste mof tussen de leidingen en de wanden van het gebouw

  Trilvaste beugel

  image48.jpeg

  Buisleiding + koker

  image49.jpeg

  Afvoer van afvalwater – principes

  image50.jpeg

 • Kies geluidsarme toestellen, die weinig trillingen afgeven.
 • Ontkoppel de sanitaire toestellen van de gebouwstructuur.

  Voorbeelden van elementen voor de ontkoppeling van sanitaire toestellen van de gebouwstructuur

  Een badkuip loszetten

  image51.jpeg

  Een douchebak loszetten

  image52.jpeg

  Een wastafel loszetten

  image50.jpeg

Opmerking: sommige van deze aspecten worden behandeld in dossier De bijdrage van het gebouw aan de geluidshinder in de wijk beperken, uit de invalshoek van het geluid dat naar buiten uitstraalt (keuze van het materieel, ontkoppeling, werkingsuren, plaats, onderhoud).

bijgewerkt op 01/01/2013