Dossier | Recyclage van materialen en afval, zo mogelijk in situ

Gevalstudies

Voor de volgende gebouwen is diep ingegaan op recyclage en hergebruik van materialen:

    • ?Nouveau document?

      © Yvan Glavie

    • Beeckman

    • Bouw van een kantoorpand waarbij meerdere materialen van de werf zijn gerecupereerd of gerecycleerd.

bijgewerkt op 15/11/2018