Dossier | Habitat bieden aan fauna

Gevalstudies

Voor de volgende gebouwen is diep ingegaan op het aanbod van habitats voor de fauna:

  • ?Nouveau document?

   © Leefmilieu Brussel

  • Flandre
  • Bouw van een gemengd pan. De bouwheer heeft mussennestkasten op de gevel van een ander gebouw aangebracht als compenserende maatregel voor het BATEX-dossier.
  • © Martine(t) News

  • Jambes
  • Renovatie van een dak met nestkasten voor gierzwaluwen, voor vleermuizen en voor zwaluwen.
  • ?Nouveau document?
  • Esseghem
  • Renovatie van de toren van een school. Bij de renovatie zijn nestkasten voor gierzwaluwen aangebracht.
  • ?Nouveau document?

   © Martine(t) News

  • L'Echapée
  • Nieuwbouwproject in een wijk waar gierzwaluwen voorkomen. Er zijn 4 nestkasten voor deze vogels in de gevel geïntegreerd.

bijgewerkt op 15/11/2018

Code n° : G_NAT04 - Thema's : Natuurontwikkeling - Gerelateerde project components : Buitenwand | Dak | Omgeving | Fauna