Dossier | Hergebruik van hemelwater

Gevalstudies

Voor de volgende gebouwen is diep ingegaan op de opvang van regenwater op het perceel:

  • ?Nouveau document?

   © Yvan Glavie

  • Nos Pilifs
  • Bouw van een nieuw pand met kantoren, waarbij het water van de daken wordt opgevangen.
  • ?Nouveau document?

   © ULB

  • Aartshertogen
  • Bouw van een woning waarbij het regenwater op diverse manieren wordt opgevangen.
  • ?Nouveau document?

   © Yvan Glavie

  • IMMI School
  • Bouw van een school waarbij het water van de daken wordt opgevangen en drinkbaar gemaakt.
  • ?Nouveau document?

   © Yvan Glavie

  • Coupole
  • Bouw van een centrum voor mensen met een beperking, waarbij een retentiedak is aangelegd. Het water van het retentiedak wordt opgevangen en voor de toiletten gebruikt.
  • ?Nouveau document?

   © Yvan Glavie

  • Drogisterij
  • Renovatie en uitbreiding van een gezinswoning met aanleg van een tank ter plaatse om het regenwater te kunnen opvangen.
  • ?Nouveau document?

   © Yvan Glavie

  • Cameleon
  • Bouw van een pand met een winkel en een crèche. Er is een groot groendak aangelegd en het opgevangen water van het dak wordt gebruikt voor de toiletten.
  • ?Nouveau document?

   © Google Street View

  • Lesssines
  • Renovatie van een oud gebouw. Het water van het voornaamste dak wordt opgevangen en in een tank opgeslagen. Er zijn voorzieningen ingevoerd om het onderhoud van de opvanguitrustingen voor regenwater te vereenvoudigen.
  • ?Nouveau document?

   © Leefmilieu Brussel

  • Geelvinken
  • Renovatie van een gezinswoning waarvoor een opvangsysteem voor regenwater is aangelegd. Ook het afvalwater afkomstig van diverse vormen van gebruik in de woning wordt opgevangen en voor de toiletten gebruikt.

bijgewerkt op 15/11/2018