image_test

Case studie | Installatie van zonnepanelen - Project La Sauvenière

Installatie van zonnepanelen - Project La Sauvenière

© Leefmilieu Brussel

Toen hij zich in 2006 geconfronteerd zag met een forse stijging van de maandelijkse kosten voor gas, ging de syndicus van de mede-eigendom op zoek naar oplossingen die zowel duurzaam als rendabel zouden zijn. Dit bracht hem er onder meer toe om een audit voor zonne-energie te laten uitvoeren. Daarop werd, in 2007, zonnepanelen geïnstalleerd.

Thermische zonne-installatie

Gegevens van het project

  • Adres: Tweehuizenweg, 1200 Brussel

  • Type werken: Collectief wonen

Thermische zonnepanelen

De mede-eigendom « De Zavelberg » in Sint-Lambrechts-Woluwe investeerde in innovatieve technieken voor de collectieve productie van sanitair warm water.

Thermische zonnepanelen werd geinstaleerd en produceren 40 tot 60 %   van de vraag naar sanitair warm water van de 600 bewoners. Dit isd e eerste thermische zonne-installatie van dergelijke omvang voor een collectieve bewoning in ons gewest. De installatie heeft de volgende kenmerken:

Thermische zonnepanelen

?Nouveau document?

© Leefmilieu Brussel

  • Aantal collectoren: 118
  • Type: thermische panelen met vlakke plaatcollectoren
  • Oppervlakte: 250 m²
  • Opslag: 4x2000 liter
  • Opgestart: Octobre 2007
  • Productie: ~188000 kWh/an (met een gegarandeerde opbrengst van minstens 127.000 kWh/jaar)

Meer weten

De infofiche die een beknopt overzicht geeft van termische zonne-installatie en warmtekrachtkoppeling op gas, kan worden gedownload via de volgende link:

Infofiche La Sauvenière pdf format

Meer informatie over de problematiek van de verwarming en de bijhorende ontwerpstappen kunnen worden geraadpleegd via de volgende link:

➩ Voorzieningen | Zonneboiler

bijgewerkt op 15/06/2017