ENE11-top

Dossier | Installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit integreren

Installaties voor de opwekking van hernieuwbare elektriciteit integreren

© Soonthorn Wongsaita / Shutterstock.com

Ter plaatse op duurzame wijze elektriciteit produceren met behulp van zonne-energie, windenergie en bio-warmtekrachtkoppeling.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt het volgende stappenplan voor om installaties voor de productie van hernieuwbare elektriciteit te integreren:

  • Het elektriciteitsverbruik van het gebouw beperken
  • Het potentieel inzake de levering van hernieuwbare elektrische energie waarmee men het resterende elektriciteitsverbruik kan dekken, evalueren
  • De meest geschikte techniek met behulp van een kosten-batenanalyse kiezen

➩ Uitdagingen

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_ENE11 - Thema's : Energie - Andere thema's : Onderhoud Stedenbouw - Gerelateerde project components : Elektriciteit | Hernieuwbare energie | Fotovoltaïsche