NAT05_top

Dossier | Integratie van de stadslandbouw

Integratie van de stadslandbouw

© X. Claes

De ruimte besteed aan voedselproductie op de bebouwde en onbebouwde oppervlakte van percelen vergroten door meer voorzieningen voor stedelijke landbouw te installeren.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende acties voor om stedelijke landbouw te integreren op het perceel:

  • voorziening in plaats zetten voor de productie;
  • de beheermethoden definiëren vanaf de beginfase;
  • aanvullende voorzieningen integreren (compost, enz.)

bijgewerkt op 13/06/2019

Code n° : NAT05 - Thema's : Natuurontwikkeling - Andere thema's : Stedelijke landbouw Stedenbouw - Gerelateerde project components : Omgeving | Flora | Vloer