NAT05_top

Dossier | Integratie van de stadslandbouw

Integratie van de stadslandbouw

© X. Claes

De ruimte besteed aan voedselproductie op de bebouwde en onbebouwde oppervlakte van percelen vergroten door meer voorzieningen voor stedelijke landbouw te installeren.

De Gids Duurzame Gebouwen stelt de volgende acties voor om stedelijke landbouw te integreren op het perceel:

 • voorziening in plaats zetten voor de productie;
 • de beheermethoden definiëren vanaf de beginfase;
 • aanvullende voorzieningen integreren (compost, enz.)

Uitdagingen

Naar schatting is voeding goed voor ongeveer een kwart van de milieu-impact van de Brusselse huishoudens (productie, verwerking, transport, distributie, verspilling, enz.).

Voordelen

Telen in de stad biedt de volgende voordelen:

 • een kleinere ecologische voetafdruk:

  • verplaatsing van een deel van de productie;
  • hechtere band van de consumenten met voedsel en grond:

   • gevoel voor de seizoenen;
   • kwaliteit en herkomst van de voedingsmiddelen;
   • tegengaan van verspilling;
   • enz.
 • meer sociale banden:

  • gemeenschappelijke ruimten;
  • gedeelde kennis ;
  • plek die bewustwording i.v.m. milieu bevordert
  • enz.
 • meer welzijn;

  • ontspanningsplaatsen;
  • lichaamsbeweging in contact met de natuur;
  • enz.
 • gunstig voor de biodiversiteit;
 • enz.

Stedelijke landbouw kan ook economische voordelen opleveren:

 • besparing op voedselaankoop voor de bewoners;
 • meerwaarde voor de bouwheer wanneer het gebouw wordt doorverkocht;
 • professionele ontwikkeling.

Actoren

De landbouwproductie in een stedelijke omgeving kan worden gedragen door alle actoren van het gebouw:

 • architect: structurele oplossingen voorstellen om de stedelijke landbouw in het gebouw te integreren;
 • aannemer: de oplossingen implementeren en tegelijkertijd kennis opdoen;
 • particuliere/openbare bouwheer: de behoeften kenbaar maken aan het ontwerpteam;
 • bewoners: gebruikmaken van de aanwezige infrastructuur (particulieren, groepen van burgers, verenigingen, enz.).

Overheid

Op het niveau van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest identificeert de Good Food-strategie de gewestelijke uitdagingen van de stedelijke landbouw. Ze ontwikkelt een aantal doelstellingen en maatregelen om de ontwikkeling van projecten voor stadslandbouw in verschillende vormen te ondersteunen: professionele landbouw in volle grond en in teeltbakken, gemeenschappelijke moestuinen, individuele productie enz.

Begrippen

 • Agro-ecologie
 • Agrobosbouw
 • Aquaponics
 • Teeltbakken

 • Fruitteelt
 • Hydrocultuur
 • Permacultuur
 • SPIN-farming

bijgewerkt op 13/06/2019

Code n° : NAT05 - Thema's : Natuurontwikkeling - Andere thema's : Stedelijke landbouw Stedenbouw - Gerelateerde project components : Omgeving | Flora | Vloer