Woordenlijst

ISO 14040 - Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Principes en raamwerk

Norm waarin de principes en het raamwerk voor het uitvoeren van een levenscyclusanalyse (LCA) worden gespecificeerd.

Ze omvat: het definiëren van de doelstellingen en het toepassingsgebied van de LCA, de levenscyclusinventarisatiefase, de levenscyclusimpactbeoordelingsfase, de levenscyclusinterpretatiefase, de communicatie en kritische beoordeling van de levenscyclusanalyse, de beperkingen van de levenscyclusanalyse, de relatie tussen levenscyclusanalysefasen en de voorwaarden voor het gebruik van de keuzes van waarden en optionele elementen. Ze behandelt levenscyclusanalyses en levenscyclusinventarisatiestudies. Ze beschrijft niet in detail de techniek van de levenscyclusanalyse of de specifieke methodologieën van elk van de fasen ervan. Zie www.iso.org

> Revenir au glossaire

Boven aan de pagina