ENE03 - Isoler un mur creux par la coulisse_top

Voorziening | Isolatie van de spouw in een holle muur

Isolatie van de spouw in een holle muur

© alterfalter / Shutterstock.com

De spouw van een holle muur vullen met een isolatiemateriaal in bulk: een efficiënte techniek die echter aanvullende isolatie vereist, ongeacht of deze het best aan de buitenzijde of aan de binnenzijde wordt aangebracht, rekening houdend met de beperkte breedte van de spouw (4 tot 10 cm). Deze techniek is niet zo duur, vereist geen bijzondere afwerking en neemt evenmin extra ruimte in. Anderzijds kan deze niet in alle gevallen worden toegepast en zijn er enkele nadelen mee gemoeid.

Waarom?

De niet-geïsoleerde spouw van een holle muur vormt een zeer zwak punt in de bouwschil: deze ingreep vermindert niet alleen het warmteverlies doorheen de muren die het beschermde volume begrenzen, maar verbetert ook de luchtdichtheid van de bouwschil.

Uitvoering van de isolatie in de spouw

isolcoulisse

Bron: Isomo

Voordelen

 • Geen bijkomend volume, noch binnen noch buiten

 • Geen afwerking nodig

 • Spaarzame techniek

Nadelen

 • Hoge vereisten qua thermiek en hygrometrie van de gevelbekleding (risico op vriesschade doordat de isolatie aan de binnenkant van de bekleding komt)
 • Isolatiedikte beperkt tot de wijdte van de spouw
 • Risico op koudebruggen waar de spouw onderbroken wordt
 • De werken moeten worden toevertrouwd aan een specialist: dit type isolatie vergt bijzondere aandacht en maakt gebruik van speciale technieken
 • Verplicht voorafgaand onderzoek (endoscopie) van de spouw
 • Het buitenvlak van de muur zal minder snel drogen

Toepassingsgebied en methoden

De ingreep is alleen mogelijk als de spouw wijd genoeg is (min. 4 cm). Is ook niet mogelijk met een geschilderde of gelakte gevelbekleding.

Deze "isolatie achteraf" vereist een aantal controles om de haalbaarheid na te gaan:

 • is de spouw voldoende wijd om de isolatie ononderbroken te spreiden en dus koudebruggen te voorkomen?
 • zal de buitenbekleding van de muur niet aftakelen wanneer ze buiten het beschermde volume komt te liggen en dus meer onderhevig is aan opeenvolgend vriezen en dooien?

Materialen

Voor deze isolatie zijn diverse bulkmaterialen beschikbaar en de laatste jaren hebben tal van bedrijven zich gespecialiseerd om een werk van goede kwaliteit te leveren. Dat werk omvat de diagnose, de uitvoering en de controle achteraf met infraroodthermografie.

Andere aandachtspunten

 • Nagaan of er in de spouw habitats zijn voor vleermuis- of vogelnesten. Bepaalde soorten zijn beschermd en het behoud van die habitats vereist bijzondere maatregelen.

 • Let op de gevaren voor luchtvervuiling in huis tijdens en na de isolatiewerken
 • Bij het plannen van de werken rekening houden met eventueel te vervangen ramen
 • De raakpunten tussen binnen- en buitenmuur moeten zeer beperkt blijven. Die raakpunten vormen immers koudebruggen, die apart moeten worden behandeld (voorafgaand onderzoek met de endoscoop is aangewezen)
 • Eerst de problemen met opstijgend vocht oplossen, want die kunnen verergeren nadat de spouw is opgevuld
 • Het metselwerk van de gevel en van de binnenmuren moet voldoende luchtdicht zijn om te vermijden dat de isolatie in spleten of holten kruipt
 • Het gevelmetselwerk moet luchtdicht zijn, maar wel dampdoorlatend (het water dat in het metselwerk is gedrongen, moet terug naar buiten kunnen, wat niet mogelijk is met sommige waterdichte afwerkingen)

Meer weten

Voor meer informatie met betrekking tot dit thema:

bijgewerkt op 27/08/2015

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische isolatie | Koudebrug - Gerelateerde project components : Buitenwand | Houtenskelet