ENE03 - Isolation comble_top

Voorziening | Isolatie van de zoldervloer

Isolatie van de zoldervloer

(Bron: Nagy-Bagoly Arpad / Shutterstock.com)

Als de zoldervloer de bovengrens vormt van het te verwarmen volume van een gebouw, is het aangeraden om die vloer thermisch te isoleren.

Waarom?

In vergelijking met een dakisolatie, biedt het isoleren van de vloer de volgende voordelen:

 • minder groot volume te verwarmen,
 • lagere kosten: omdat de vloerisolatie op zolder niet in contact staat met de buitenlucht, kost de ingreep minder en hoeft ze niet te worden gedaan door een vakman. Enkele aandachtspunten echter alvorens u eraan begint.

De isolatie kan worden geplaatst tussen de draagstructuur, als die van hout is, of er bovenop.

Isolatie bovenop de vloer

?Figure 5 : Application de l’isolant sur plancher [029_V_Woestyn]?

([029_V_Woestyn] (Foto: Yvan Glavie)

Voordelen

Isolatie van de zoldervloer

?Nouveau document?

(Bron: Checklist 2 "De zoldervloer isoleren" - Homegrade)

 • Minder verliesoppervlakte dan wanneer de isolatie tegen het hellend dakvlak wordt geplaatst

 • Minder volume om te verwarmen (beschermd volume)

 • Het werk gebeurt binnenshuis, bij elk weer

 • Het dak is langs binnen toegankelijk en dus makkelijker te controleren

 • De bestaande dakbedekking hoeft niet te worden weggehaald

Nadelen

 • Zolder onbruikbaar

 • De zolder staat bloot aan de weersomstandigheden.

 • Bouwknopen moeilijk te vermijden daar waar muren door de zoldervloer gaan en ter hoogte van de gevelmuren als die hoger reiken dan de vloer zelf.

Materialen

De meeste isolatiematerialen zijn geschikt voor deze ingreep. Het dossier over de duurzame materiaalkeuze voor warmte-isolatie geeft een overzicht van de criteria bij het kiezen van het materiaal en de gevolgen van die keuze voor het gebouw, de gezondheid van de bewoners en het milieu.

Aandachtspunten voor de ontwerper

Behalve de keuze van het materiaal moet worden gekeken naar de verschillende lagen die de geïsoleerde vloer zullen vormen:

 • aan de warme kant moet een dampscherm komen om de isolatie te beschermen tegen vocht; het scherm draagt ook bij tot de luchtdichtheid;
 • aan de koude kant plaatst men een afwerking om het isolatiemateriaal te beschermen en eventueel een loopvloer te behouden, zodat de zolder toch bruikbaar blijft voor opslag.

De isolatie van de zoldervloer vermindert niet alleen het warmteverlies, u verbetert tegelijk:

 • de luchtdichtheid van het gebouw: let goed op de nauwe aansluiting van de vloer tegen de muren en de precieze uitvoering van het toegangsluik en het luchtscherm. Het dossier over de infiltratieverliezen geeft hierover uitvoeriger details;
 • akoestische isolatie van het gebouw: het dossier over het akoestisch comfort bevat alle aanwijzingen voor het verbeteren van de geluidsdichting naar aanleiding van de zoldervloerisolatie.

Meer weten

Andere publicaties van Leefmilieu Brussel

De checklist van het Energiehuis

Dit document behandelt de isolatie van een zoldervloer aan de hand van de volgende vragen:

 • Zijn doelstellingen definiëren
 • Zijn gebouw analyseren
 • De kosten ramen
 • De goede vragen aan de ondernemer stellen
 • De technische en administratieve voorwaarden voor het verkrijgen van financiële steun verifiëren
 • Verifiëren of de kostenraming voldoende gedetailleerd is, o.a. om aanspraak te maken op financiële steun

Nuttige referenties (bibliografie en websites)

bijgewerkt op 17/09/2015

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische isolatie | Koudebrug - Gerelateerde project components : Dak | Houtenskelet | Vloerplaat | Dak