ENE03 - Isolation toiture plate_top

Voorziening | Isolatie van een plat dak

Isolatie van een plat dak

© Dmitry Kalinovsky / Shutterstock.com

Er bestaan verschillende technieken om platte daken te isoleren. De techniek moet worden gekozen naargelang van het type project (nieuwbouw of renovatie) en de isolatiegraad van het dak dat er eventueel al is. Om de kans op vochtproblemen te beperken, is het beter om voorrang te geven aan warme daken (waarbij de isolatie zich tussen de afdichting en de dakondergrond bevindt) of omgekeerde daken (waarbij de thermische isolatie op de afdichting wordt geplaatst).

Hoe een plat dak isoleren?

Er bestaan 4 verschillende technieken voor de isolatie van een plat dak:

 • Warm dak : deze techniek houdt in dat de bestaande afdichting van een niet-geïsoleerd dak wordt gebruikt als dampwerende laag. Het isolatiemateriaal wordt boven deze laag geplaatst en met een nieuwe afdichtingslaag bedekt.
 • Omgekeerd dak : er wordt een waterafstotend isolatiemateriaal op de bestaande afdichtingslaag van een niet-geïsoleerd dak aangebracht en van ballast voorzien om ervoor te zorgen dat het niet loskomt door wind of regen.
 • Gecombineerd dak : bij een reeds geïsoleerd bestaand dak wordt een waterafstotend isolatiemateriaal op de bestaande waterdichte afdichtingslaag aangebracht en van ballast voorzien om ervoor te zorgen dat het niet loskomt door wind of regen.
 • Koud dak : bevat een luchtlaag tussen de isolatie en het waterdicht membraan die door de buitenlucht wordt geventileerd.

Het warme dak is de meest gebruikte bouwmethode voor nieuwbouwwoningen met platte daken. Bij renovatie van een dak dat reeds van binnen is geïsoleerd, is het uiterst zinvol om dit door een warm dak te vervangen.

Waarm dak, verlijming van isolatie & installatie van waterdichtingsmembraan

?Nouveau document?

(Bron: Google Image)

Omgekeerd of gecombineerd dak, grindballast

?Nouveau document?

(Bron: Jackson-insulation)

Omgekeerd of gecombineerd dak, ballast met een secundaire structuur

?Nouveau document?

(Bron: Isoletvous)

Welke technieken genieten de voorkeur bij renovatie of bij nieuwbouw?

?Nouveau document?

(Bron: Omakiwi)

Nieubouw

Het warm dak is de voornaamste bouwmethode van platte daken bij nieuwbouw.

Renovatie

De technieken van een warm dak, een omgekeerd dak of een gecombineerd dak worden gebruikt bij renovatie. Het is belangrijk te verduidelijken dat in geval van omgekeerde en gecombineerde daken het isolerend materiaal nat wordt door de regen, wat de prestatie ervan zal verminderen.

Indien het bestaande dak aan de binnenkant reeds geïsoleerd is (koud dak) zal men er belang bij hebben het bestaande isolerende materiaal te verwijderen om een warm dak te krijgen. In bepaalde bijzondere gevallen en onder meerdere voorwaarden (geen ventilatie van buitenaf tussen de isolatielaag en de ondergrond, geen wijziging in het gebruik van de vertrekken, geen zichtbare interne of externe verstoring,...) kan het isolerend materiaal worden behouden.

Voor- en nadelen van isolatietechnieken voor een plat dak

De drie laatstgenoemde technieken worden bij renovatie gebruikt. We wijzen erop dat bij omgekeerde en gecombineerde daken het isolatiemateriaal nat wordt door de regen. De prestaties nemen hierdoor af. Koude daken zijn te vermijden. Bij renovatie moet het isolatiemateriaal worden weggenomen. Het kan slechts in enkele gevallen en onder specifieke voorwaarden worden behouden (geen ventilatie van buitenaf tussen isolatielaag en ondergrond, geen wijziging in het gebruik van de vertrekken, geen zichtbare interne of externe verstoring...).

VoordelenNadelen
Nieuwbouw en renovatie
Warm dak

?Figure 25 : Toiture chaude?

Warm dak (Bron : Energie+ )

 • Bestaande afdichting wordt nieuwe dampwerende laag
 • Eenvoudig te onderhouden
 • Draagstructuur beschermd tegen het weer
 • Bouwknopen kunnen worden uitgebannen
 • Een damptransferberekening uitvoeren om na te gaan of de oude afdichtingslaag moet worden vervangen
 • De randaansluitingen moeten opnieuw tot stand worden gebracht
Renovatie
Omgekeerd dak

?Figure 26 : Toiture inversée?

Omgekeerd dak (Bron : Energie+ )

 • Bespaard op de aanbrenging van een afdichtingslaag
 • Afdichtende laag wordt dampwerende laag, waarmee risico op interne condensatie wordt vermeden
 • Afdichtingsmembraan thermisch beschermd
 • Het isolatiemateriaal wordt aan water blootgesteld en moet dus dikker zijn om even effectief te zijn als een isolatiemateriaal dat tegen het water beschermd wordt (+/-25% meer)
 • Onderhoud moeilijker door de aanwezigheid van ballast
 • Rekening houden met het gewicht van de ballast
Gecombineerd dak (duodak)

?Figure 27 : Toiture combinée?

TGecombineerd dak (Bron : Energie+ )

 • Besparing op de aanbrenging van een afdichting en door de thermische prestaties van het reeds aanwezige isolatiemateriaal
 • Weinig kans op interne condensatie in het bestaande isolatiemateriaal als het nieuwe isolatiemateriaal niet dik genoeg is
 • Afdichtingsmembraan thermisch beschermd
 • Het isolatiemateriaal wordt aan water blootgesteld en moet dus dikker zijn om even effectief te zijn als een isolatiemateriaal dat tegen het water beschermd wordt (+/-25% meer)
 • Indien het bestaande dak een koud dak was, moet het nieuwe isolatiemateriaal dik genoeg zijn om interne condensatie te voorkomen in het dakgedeelte dat al bestond voor de werken van start gingen.
 • Er moet een damptransferberekening plaatsvinden
 • Onderhoud moeilijker door de aanwezigheid van ballast
 • Rekening houden met het gewicht van de ballast
Koud dak

?Figure 28 : Toiture froide Source : www.energieplus-lesite.be?

Koud dak (Bron : Energie+ )

 • Geen, deze techniek werd in het verleden gebruikt maar veroorzaakte veel problemen. Op dit moment kan deze techniek als slecht ontwerp worden beschouwd.
 • Risico op interne condensatie als gevolg van luchtlekken
 • Indien de dampwerende laag afwezig is, of slecht is aangebracht, condensatie van de damp onder het afdichtingsmembraan
 • Ventilatie onvoldoende om het condenswater te drogen
 • Meer risico dat het isolatiemateriaal vochtig wordt
 • Risico op rotting van de draagstructuur van het afdichtingsmembraan
 • Risico op bevriezing van de materialen

Wat zijn de aandachtspunten?

 • De installatie van een koud dak wordt afgeraden. In het algemeen is er altijd een andere techniek mogelijk.
 • Bij renovatie moet men ervoor zorgen dat het bestaande waterdichte membraam in goede staat is. Bij gevaar voor lekken of vergevorderde slijtage moet een nieuw dampwerend membraan worden geplaatst.
 • Eens het bestaande membraan gecontroleerd is, moeten de arbeiders worden gesensibiliseerd om geen schroeven, gereedschap, kiezelsteentjes,... op de afdichting achter te laten. De moeilijkheid is dat het werkplan een kwetsbaar element is en onontbeerlijk is in het isolatiesysteem van het dak.
 • Grind op de afdichtingslaag leggen is nuttig om het membraan te beschermen tegen uv-stralen, thermische schokken, versnelde veroudering,...
 • Het is ook mogelijk het dak te isoleren met een groendak, zowel bij nieuwbouw als bij renovatie.

Erop toezien dat de continuïteit van de isolatie tussen het platte dak en de buitenmuren gewaarborgd wordt. Meer informatie vindt u in de voorziening isolatie van een muur aan de buitenkant.

Correct isoleren van de dakopstand

Bron: ConClip

➩ Meer weten

bijgewerkt op 09/12/2015

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Thermische isolatie | Koudebrug - Gerelateerde project components : Houtenskelet | Dak