ENE03 - Isoler toiture inclinée par l'extérieur_top

Voorziening | Isolatie van een hellend dak aan de buitenkant

Isolatie van een hellend dak aan de buitenkant

© alterfalter / Shutterstock.com

Door een hellend dak langs buiten te isoleren, kunnen hoge energieprestaties worden verkregen terwijl het aantal bouwknopen tot een minimum wordt beperkt. Deze manier van isoleren kan altijd worden toegepast in het kader van nieuwbouw. Bij renovaties valt de methode alleen te overwegen als het dak kan worden verhoogd. We praten over een sarkingdak wanneer de isolatie wordt uitgevoerd met stijve platen die over de kepers of spantbenen heen worden geplaatst.

Ongeacht het aangewende bouwtype bestaat een  hellend dak met een isolatie langs buiten,  van buiten naar binnen gezien, altijd uit de volgende elementen:

  • Dakbedekking

  • Panlatten en tengellatten

  • Onderdak

  • Thermische isolatie

  • (dampwerend of -remmend membraan)

  • Dragende structuur

  • Binnenafwerking

We praten doorgaans over sarkingdaken wanneer de geplaatste isolatie geen specifieke structuur vereist. Deze technologische benaming komt uit het Engels. 'Sarking' is van oorsprong een technische term die verwijst naar de dragende structuur van de dakbedekking.

Sarkingdak

image1

Bron: WTCB (2014)

De energieprestaties van deze types isolatie langs buiten overstijgen die van de klassieke configuraties (zoals isolatie tussen de kepers) omdat ze veel minder bouwknopen bevatten.

Deze techniek wordt veelal gebruikt bij renovaties omdat de bestaande structuur behouden kan blijven. Ze kan echter net zo goed gebruikt worden in een nieuwbouw.

➩ Het type isolatie langs buiten kiezen voor een hellend dak

bijgewerkt op 16/12/2015

Code n° : G_ENE03 - Thema's : Energie - Andere thema's : Akoestiek | Luchtdichtheid | Thermische isolatie | Koudebrug - Gerelateerde project components : Buitenwand | Houtenskelet | Dak