Voorziening | De thermische isolatiematerialen in bulk

Vergelijking van de isolatiematerialen in bulk op basis van petrochemische grondstoffen

ISOLATIEMATERIALEN IN BULK OP BASIS VAN PETROCHEMISCHE GRONDSTOFFEN

Geëxpandeerd polystyreen

(EPS)

image32.jpeg

http://www.qualirenoeco.com

BeschrijvingPolystyreen wordt verkregen door polymerisatie van monostyreen, afkomstig van nafta (vocht, afkomstig van de distillatie van petroleum). In het fabricageproces wordt een expansiemiddel (pentaan) gebruikt, dat het mogelijk maakt bolletjes te vormen.

Milieubalans

(*)

Dit materiaal is in bulkvorm niet in de classificatietools (NIBE en Green Guide) opgenomen.

De voor- en nadelen worden hieronder gedetailleerd.

Voordelen

Kostprijs

Gewicht (heel licht)

Gevoelig voor vocht

Goed isolatievermogen

Goede dimensionele stabiliteit

Geringe weerstand tegen verspreiding van waterdamp

Wijdverbreid materiaal

Mogelijkheid om de transportafstanden van het afgewerkte product te beperken (productie in België voor sommige merken)

Het gebruik van pentaan als expansiemiddel heeft een gunstige invloed op de milieubalans van het product in vergelijking met andere harde producten die andere expansiemiddelen gebruiken, zoals HFC.

Kan worden ingeblazen

Nadelen

Niet-hernieuwbare grondstof (aardolie)

Geringe dichtheid: beperkte bijdrage aan het zomercomfort (thermische inertie)

Brandreactie Euroklasse E: vereist een complement onder de vorm van brandwerend parement

Matige akoestische isolatie

Maakt giftige gassen vrij in geval van brand

HFC, gebruikt als expansiemiddel, vormt een minpunt op het gebied van milieu-impact

Pentaan tast de ozonlaag aan

Gebruik

Hellende daken:

tussen structurele elementen of geïntegreerd in caissons

Platte daken:

tussen structurele elementen

Vloeren en vloerplaten:

tussen of onder de structurele elementen

Muren:

in de spouw, tussen de elementen van het geraamte of geïntegreerd in caissons

Einde van de levenscyclus

Energievalorisatie (verbranding)

in afwezigheid van recyclagekanalen

Soortelijke massa10 tot 20 kg/m³
Theoretische levensduur

min. 50 tot 75 jaar

(gebaseerd op de levensduur van geëxpandeerd polystyreen in panelen, volgens het NIBE)

(*) Gegevens afkomstig uit de NIBE-classificatie en de Green Guide to Specification van BRE, geraadpleegd in juli 2013

bijgewerkt op 01/01/2013

Code n° : G_MAT04 - Thema's : Materiaal - Gerelateerde project components : Buitenwand | Binnenwand | Houtenskelet | Vloerplaat | Dak